Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Vents Sīlis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Filozofija; Filozofiskā antropoloģija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar to, kā mūsdienu kultūrā vēsturiski veidojušies priekšstati par seksualitāti, seksuālajām praksēm, laulībām un intīmajām attiecībām. Parādīt seksualitātes un mīlestības mijiedarbības dinamiku, kā arī raksturot seksualitāti kā eksistenciālu kategoriju. Kursa apgūšana palielinās studentu dzīves kvalitāti un apmierinātību ar studiju procesu RSU.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par būtiskākajām seksualtiātes koncepcijām un to vēsturiskajām transformācijām, kas kalpo par kontekstu mūsdienu sabiedrībā pastāvošām seksualitātes interpretācijām.

Prasmes

Prasme orientēties seksualitātes teorētiskajās koncepcijās un saattiecināt tās ar konkrētām praktiskām problēmām, kas eksistē mūsdienu kultūrā un cilvēku attiecībās.

Kompetences

Spēja pielietot kursā aplūkotās filosofiskās, antropoloģiskās, socioloģiskās un psiholoģiskās idejas attiecību analīzē un risināšanā, kā arī īstenot uz pacientu centrētu, holistisku medicīnas aprūpi.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis