Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Vents Sīlis
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Vadībzinātne; Tirgzinības un reklāma; Tiesību zinātne; Ārstniecība; Medicīnas tehnoloģijas; Pedagoģija; Māszinības; Personu un īpašuma aizsardzība; Veselības vadība; Dzīvās dabas zinātnes; Psiholoģija; Socioloģija; Zobārstniecība; Sporta treneris; Civilā un militārā aizsardzība; Uzņēmējdarbības vadība; Rehabilitācija; Sabiedrības veselība; Tiesību zinātne; Farmācija; Komunikācijas zinātne; Sociālā antropoloģija; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Bioloģija; Klīniskā farmācija; Informācijas un komunikācijas zinātne; Politikas zinātne; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Filozofija; Filozofiskā antropoloģija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar to, kā mūsdienu kultūrā vēsturiski veidojušies priekšstati par seksualitāti, seksuālajām praksēm, laulībām un intīmajām attiecībām. Parādīt seksualitātes un mīlestības mijiedarbības dinamiku, kā arī raksturot seksualitāti kā eksistenciālu kategoriju. Kursa apgūšana palielinās studentu dzīves kvalitāti un apmierinātību ar studiju procesu RSU.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas par būtiskākajām seksualitātes koncepcijām un to vēsturiskajām transformācijām, kas kalpo par kontekstu mūsdienu sabiedrībā pastāvošām seksualitātes interpretācijām.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie pratīs orientēties seksualitātes teorētiskajās koncepcijās un attiecināt tās uz konkrētām praktiskām problēmām, kas eksistē mūsdienu kultūrā un cilvēku attiecībās.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie spēs pielietot kursā aplūkotās filozofiskās, antropoloģiskās, socioloģiskās un psiholoģiskās idejas attiecību analīzē un risināšanā, kā arī īstenot uz pacientu centrētu, holistisku medicīnas aprūpi.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis, Elīna Graudiņa
Medicīna6MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna5MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Medicīna5MaģistrsIerobežota izvēleDina Bite, Elīna Graudiņa, Vents Sīlis
Medicīna7MaģistrsIerobežota izvēleDina Bite, Elīna Graudiņa, Vents Sīlis
Medicīna7MaģistrsIerobežota izvēle