Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Dace Rezeberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:DUGK_018LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dace Rezeberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Rezeberga
Kontaktinformācija:Rīga, Miera iela 45, Rīgas pašvaldības SIA Rīgas Dzemdību nams, dzgkatrsu[pnkts]lv, dzgkatrsu[pnkts]lv, +371 67293837
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas30
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomijā, fizioloģijā, endokrinoloģijā, iekšķīgās slimībās, veselības aprūpes organizācijā, ētikā.
Mērķis:
Veidot izpratni par sievietes reproduktīvo veselību un to ietekmējošiem faktoriem sabiedrības veselības kontekstā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vesels jaundzimušais. Jaundzimušā aprūpes kārtība pēc dzemdībām, krūts ēdināšanas loma bērna attīstībā un veselībā. Slims jaundzimušais no ģimenes un sabiedrības veselības viedokļa. Pieaugušo saslimšanu augļa izcelsme.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Seksuālā un reproduktīvā veselība, to ietekmējošie faktori. Reproduktīvās veselības indikatori.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Sievietes veselības aprūpes organizēšanas pamatprincipi. Perinatālā aprūpe, darba kvalitātes rādītāji, mātes mirstības audits.Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Ģimenes plānošana - sabiedrības izglītošanas iespējas, galvenās metodes, to pieejamība, izvēles kritēriji.Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Ginekoloģisko, onkoloģisko slimību riska grupas, pacientu skrīnings, novērošana, primārā un sekundārā profilakse.Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Pusaudžu seksuālā un reproduktīvā veselība. Jauniešiem draudzīgi pakalpojumi. Situācija Latvijā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
7Dažādu infekciju ietekme uz sievietes reproduktīvo veselību. Dzimumceļu infekcijas, jēdziens par iegurņa iekaisuma slimību. Jēdziens par TORCH infekcijām.Lekcijas1.00klīniskā bāze
8Neauglība – sievietes, ģimenes un sabiedrības problēma (likumdošana, ētikas principi).Lekcijas1.00klīniskā bāze
9Aborts. Mākslīgās grūtniecības pārtraukšanas indikācijas, metodes, likumdošana un organizatoriskā kārtība Latvijā, ētikas principi. Aktuālā diskusija sabiedrībā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
10Sievietes veselība dažādos dzīves periodos. Dzīves kvalitātes saglabāšana menopauzē.Lekcijas1.00klīniskā bāze
11Grūtnieces antenatālā aprūpe, grūtnieču riska grupas, kaitīgu faktoru ietekme uz grūtniecības gaitu un iznākumu (smēķēšana, alkohola un narkotiku lietošana, teratogēno faktoru ietekme), visbiežākās saslimšanas grūtniecības laikā, kas ietekmē grūtniecības norisi un iznākumu (urīnceļu infekcija, gestācijas diabēts, dzimumceļu infekcijas, dzelzs deficīta anēmija, hipertensija u.c.). Grūtnieces izglītošana grūtniecības laikā, ģimenes sagatavošana dzemdībām. Plānotas dzemdības mājā - riski un ieguvumNodarbības1.00klīniskā bāze
12Galvenās ginekoloģisko slimību grupas un to ietekme uz sabiedrības veselību.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Galvenās problēmas dzemdniecībā, kas ietekmē sabiedrības veselību (sievietes zināšanas un attieksme pret savu un gaidāmā bērna veselību, sievietes priekšstati par fizioloģiskām dzemdībām un dzemdību atsāpināšanas iespējām, priekšlaicīgas dzemdības, operatīvas dzemdības ķeizargrieziena operāciju skaita pieaugums, to ietekme uz sievietes veselību medicīnas, darbinieka-pacienta attiecības). Perinatāla nāve-pacientes atbalsts. Krūts zīdīšanas priekšrocības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Sabiedrības veselības aprūpes stratēģiskie virzieni: mātes un bērna veselības aprūpes stratēģiskie virzieni: mātes un bērna veselības aprūpe, abortu ierobežošana un drošu ģimenes plānošanas metožu pieejamība, jauniešu izglītošana seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumos, dzimumceļu infekciju/ HIV ierobežošana, neauglības ārstēšana pakalpojumu pieejamība. Vardarbība pret sievieti.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Projekta aizstāvēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Padziļināta kādas tēmas izpēte par kuru jāsagatavo rakstisks kopsavilkums un kas jāprezentē praktiskajā nodarbībā. Kopsavilkumsa apjoms max 7 lpp, minimāli 10 literatūras atsauces, jānosūta pasniedzējam elektroniski divas dienas pirms pēdējās praktiskās nodarbības. Prezentācija jāsagatavo uz pēdējo nodarbību max 7 slaidi. Tēma pēc brīvas izvēles par sabiedrības veselībai nozīmīgām problēmām reproduktīvajā veselībā Latvijā sievietēm.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un nodarbību apmeklējums, testi nodarbību laikā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Terminoloģija: seksuālā un reproduktīvā veselība, reproduktīvās veselības indikatori. Sievietes veselības aprūpes organizēšanas pamatprincipi, dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība. Grūtnieces antenatālā aprūpe, grūtnieču riska grupas, kaitīgu faktoru ietekme uz grūtniecības gaitu un iznākumu, galvenās problēmas dzemdniecībā, kas ietekmē sabiedrības veselību. Grūtnieces izglītošana grūtniecības laikā, ģimenes sagatavošana dzemdībām. Plānotas dzemdības mājās – riski un ieguvumi. Jaundzimušā aprūpes kārtība pēc dzemdībām, krūts ēdināšanas loma bērna attīstībā un veselībā. Slims jaundzimušais no ģimenes un sabiedrības veselības viedokļa. Ģimenes plānošana - sabiedrības izglītošanas iespējas, galvenās metodes, to pieejamība, izvēles kritēriji. Galvenās ginekoloģisko slimību grupas un to ietekme uz sabiedrības veselību. Ginekoloģisko onkoloģisko slimību riska grupas, pacientu skrīnings, novērošana, primārā un sekundārā profilakse. Pusaudžu seksuālā un reproduktīvā veselība. Ginekoloģiskās palīdzības organizācija bērniem un pusaudžiem. Jauniešiem draudzīgu pakalpojumu jēdziens. Dažādu infekciju ietekme uz sievietes reproduktīvo veselību. Dzimumceļu infekcijas, jēdziens par iegurņa iekaisuma slimību. Jēdziens par TORCH infekcijām. Neauglība - sievietes, ģimenes un sabiedrības problēma (likumdošana, ētikas principi). Aborts. Mākslīgās grūtniecības pārtraukšanas indikācijas, metodes, likumdošana un organizatoriskā kārtība Latvijā, ētikas principi. Sievietes veselība dažādos dzīves periodos. Dzīves kvalitātes saglabāšana menopauzē. Vardarbība pret sievieti.
Prasmes:Identificēt būtiskas sabiedrības veselības aprūpes problēmas reproduktīvās veselības jomā: mātes un bērna veselības aprūpe, abortu ierobežošana un drošu ģimenes plānošanas metožu pieejamība, jauniešu izglītošana seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumos, dzimumceļu infekciju/HIV ierobežošana, neauglības ārstēšanas pakalpojumu pieejamība, dzīves kvalitātes saglabāšana menopauzē.
Kompetences:Sniegt iespējamus risinājumus reproduktīvās veselības problēmu novēršanai dažādos sievietes dzīves periodos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju un nodarbību materiāls.
2LR likumdošana
3„Ginekoloģija” Ilzes Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2013.
4„Dzemdniecība” Daces Rezeberga redakcijā, Nacionālais apgāds, 2009.
5Ilona Auziņa. Bērnu un pusaudžu ginekoloģija, Rasa ABC, 2004.
Papildus literatūra
1RSU bibliotēkas materiāli
2www.pubmed.com
3www.who.com
Citi informācijas avoti
1Iedzīvotāju reproduktīvā veselība, pārskats par situāciju Latvijā 2003.- 2011.gadā
2Sabiedrības veselības stratēģija 2011. – 2018.gadam.