Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Liene Sondore

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:11.01.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_154LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Rehabilitācija; Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Liene Sondore
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, suukatrsu[pnkts]lv, suukatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomija un fizioloģija, patoloģija, iekšķīgo slimību un ķirurģijas pamati.
Mērķis:
Radīt studentiem izpratni par sievietes dzimumsistēmas fizioloģiju, sievietes uztura īpatnībām dažādos sievietes dzīves periodos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uzturs un reproduktīvā veselība. Fizioloģiskas izmaiņas sievietes organismā grūtniecības laikā. Uztura īpatnības grūtniecības laikā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Diētas ieteikumi grūtniecības laikā (agrīna toksikoze, aizcietējumi, anēmija, hipertensija, priekšlaicīgas dzemdības). Grūtnieces veģetārietes, vegānes.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Fizioloģiskas dzemdības – uztura īpatnības pirmsdzemdību, pēcdzemdību periodā. Pirms un pēcoperācijas uztura īpatnības. Uzturs laktācijas periodā. Uzturs no dzimšanas līdz pusaudžu vecumam.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Bulīmija, anoreksija. Bulīmijas, anoreksijas ietekme uz sievietes veselību.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Vitamīni, mikroelementi, uztura bagātinātāji – to nepieciešamība dažādos sievietes dzīves posmos.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Menopauze. Sievietes uzturs menopauzē. Osteoporoze, tās profilakse; uzturs osteoporozes profilaksei.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Veselīga uztura ieteikumi senioriem.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Kopsavilkums: uztura nozīme sievietes veselībā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uzturs un reproduktīvā veselība. Fizioloģiskas izmaiņas sievietes organismā grūtniecības laikā. Uztura īpatnības grūtniecības laikā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Diētas ieteikumi grūtniecības laikā (agrīna toksikoze, aizcietējumi, anēmija, hipertensija, priekšlaicīgas dzemdības). Grūtnieces veģetārietes, vegānes.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Fizioloģiskas dzemdības – uztura īpatnības pirmsdzemdību, pēcdzemdību periodā. Pirms un pēcoperācijas uztura īpatnības. Uzturs laktācijas periodā. Uzturs no dzimšanas līdz pusaudžu vecumam.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Bulīmija, anoreksija. Bulīmijas, anoreksijas ietekme uz sievietes veselību.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Vitamīni, mikroelementi, uztura bagātinātāji – to nepieciešamība dažādos sievietes dzīves posmos.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Menopauze. Sievietes uzturs menopauzē. Osteoporoze, tās profilakse; uzturs osteoporozes profilaksei.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Veselīga uztura ieteikumi senioriem.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Kopsavilkums: uztura nozīme sievietes veselībā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
10 minūšu gara mutiskā prezentācija par uztura rekomendācijām sievietēm pēc brīvi izvēlētas tēmas studiju kursa ietvaros.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un nodarbību apmeklējums, patstāvīgie darbi – ēdienkartes sastādīšana, uztura rekomendāciju izveide. Ieskaite pēc studiju priekšmeta apgūšanas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par sievietes dzimumsistēmas fizioloģiju; par uztura lomu dažādos sievietes dzīves periodos; iegūst zināšanas par dažādu uztura ierobežojumu, anoreksijas, bulīmijas ietekmi uz sievietes veselību; iegūst zināšanas par uztura rekomendācijām grūtniecības, fizioloģisku dzemdību periodā, pēcdzemdību periodā; uztura rekomendācijām pirms un pēc operāciju periodā; par sievietes uzturu osteoporozes profilaksē.
Prasmes:Prot sastādīt un sniegt rekomendācijas sievietēm grūtniecības plānošanas, grūtniecības laikā; Prot sastādīt un sniegt uztura rekomendācijas sievietēm pirms un pēc dzemdībām; pirms un pēc operācijas periodā; Sniegt uztura rekomendācijas, metabolā sindroma, policiklisko olnīcu sindroma gadījumā; sniegt uztura rekomendācijas sievietei dažādos dzīves posmos.
Kompetences:Var sastādīt pilnvērtīgu un sabalansētu ēdienkarti sievietei grūtniecības plānošanas laikā; Var sastādīt ēdienkarti sievietei grūtniecības laikā, dzemdību laikā, pirms un pēc operācijas laikā; Var sastādīt pilnvērtīgu un sabalansētu ēdienkarti sievietei laktācijas periodā; Var konsultēt sievietes par uztura īpatnībām dažādos sievietes dzīves posmos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju un nodarbību materiāli;
2Pediatric Nutrition in Practice, Karger 2015.
3Uztura mācība. Z. Zariņš, L. Neimane, E. Bodnieks, LU Akadēmiskais apgāds, 2015.
4Medical Nutrition & Disease.A Case-Based Approach. Wiley Blacwell 2014.
5Oxford Handbook of Nutritional and Dietetics, Oxford University Press, 2012
Papildus literatūra
1Ginekoloģija Ilzes Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2006.
2Dzemdniecība Daces Rezebergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2009.
3Krause's Food & the Nutrition Care Process 13th Revised edition, 2011.