Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ingrīda Čēma

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MMK_007LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ingrīda Čēma
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Mutes medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ingrīda Čēma
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, oralpatokatatrsu[pnkts]lv, oralpatokatatrsu[pnkts]lv, +371 67409136
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Priekšzināšanas normālā mutes histoloģijā, anatomijā, patoloģiskajā morfoloģijā, diagnostikas pamatos, farmakoloģijā, propedeitikā, vispārējās iekšķīgās slimībās un dermatoloģijā
Mērķis:
Veidot izpratni par mutes dobuma gļotādas pārmaiņu saistību ar vispārējā organisma veselības stāvokli. Dot zināšanas par pārmaiņām mutes dobuma audu uzbūvē un funkcijās vispārējā organisma konkrētu slimību gadījumos un zobārsta rīcības taktiku atsevišķu sistēmu slimibu gadījumos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kardiovaskulāro slimibu izpausmes mutes dobumā. Zobārsta taktika kardiovaskulāra slimnieka gadījumā. Respiratīvo slimību izpausmes mutes dobumā. Sarkoidoze, Vegenera granulamatoze.Lekcijas1.00auditorija
21.Diskusija par zobārsta taktiku šādu situāciju gadījumos: stenokardija, miokarda infarkts, hipertensija, aortas koarktācija, temporāls arterīts, iedzimtas sirdskaites.Smaganu hiperplāzija. Antihipertenzīvo medikamentu iedarbība. 2. ARS, sinusīts, bronhiālā astma, pneimonija, alerģisks rinīts, plaušu audzēji, svešķermeņi plaušās, vegenera granulamatoze un sarkoidoze. Inhalējamie steroīdu preparāti.Nodarbības1.00auditorija
3Endokrīnās un izvadsistēmas slimību izpausmes mutes dobumā. Zobārsta taktika šādu slimnieku gadījumos.Lekcijas1.00auditorija
4Diskusija par lekciju tēmu, skarot hipersomatotropismu, augšanas hormona deficītu, hipotireozi, tireotoksikozes, hiperparatireozi, hipoparatireozi, Kušinga slimību, Adisona slimību, cukura diabētu. Hepatīti. Diskusija par lekciju tēmām - glomerulonefrīts, nieru mazspēja, urēmiskais stomatīts.Nodarbības1.00auditorija
5Diskusija par lekcijas tēmām: epilepsija, Parkinsona slimība, Myasthenia gravis, multiplā skleroze, muskuļu distrofija, Bella paralīzeNodarbības1.00auditorija
6Neiroloģisko slimību izpausmes mutes dobumā.Lekcijas1.00auditorija
7Psihogēno traucējumu izpausmes mutes dobumā. Pārmaiņas mutes dobumā pacientiem ar iedzimtiem vai iegūtiem fiziskiem defektiem un/vai garīgu atpalicību. Zobārsta taktika šo patoloģiju gadījumos.Lekcijas1.00auditorija
8Disksusja par šādām lekcijas tēmām: atipiskas sejas sāpes, garšas izmaiņas, maldinoši simptomi, alkoholisms, narkomānija, depresijas pacientu tiešie un netiešie simptomi. Pārmaiņas mutes dobumā pacientiem ar iedzimtiem vai iegūtiem fiziskiem defektiem un/vai garīgu atpalicību. Zobārsta taktika šo patoloģiju gadījumos.Nodarbības1.00auditorija
9Medikamentu izsauktie patoloģiskie stāvokļi mutes gļotādā.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) Atkārtota vizuālā klinisko ainu studēšana orālās medicīnas, patoloģijas un dermatoloģijas atlasos, ar mērķi brīvi klīniski atpazīt patoloģijas. 2) Mutes medicīnas katedras un klīnikas arhīva klīniski-vizuālo attēlu studēšana. 3) Ieteiktās orālās medicīnas un patoloģijas literatūras studēšana saistībā ar kardiovaskulāro, pulmonāro, nieru, aknu un endokrīnās sistēmas izpausmēm mutes gļotādā.
Vērtēšanas kritēriji:
1) studenta aktīva piedalīšanās nodarbibas gaitā, 2) atbildēšana uz testa jautājumeim par lekciju materiālu 3) spēja aprakstīt klīniskajā attēlā situāciju un to analizēt, 4) prasme latīniski aprakstīt anatomisko lokalizāciju un noteikt diagnozi 5) spēja veikt diferenciāldiagnozi un ieteikt ārstēšanu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Galveno kardiovaskulāro un respiratoro slimību izpausmes mutes gļotādā un sejas ādas rajonā. Zobārsta taktika šādu slimnieku gadījumā. Kardiovaskulāro problēmu risināšanai rekomendēto medikamentu blaknes, ar iespējamām izpausmēm gļotādā. Endokrīnās un izvadsistēmas slimibu izpausmes periorālos audos un mutes gļotādā. Hepatīti, to iespejamās izpausmes sejas ādā un mutes gļotāda. Zobārsta taktika, ārstējot slimnieku ar psihiskām novirzēm, iedzimtu un iegūtu defektu gadījumos. Alkoholiķu, narkomānu, depresijas pacientu tiešie un netiešie simptomi. Rekomendējamo medikamentu iespējamās blaknes un to izpausmes mutes dobumā.
Prasmes:Novērtēt un izvēlēties attiecīgus medikamentus kardiovaskulāra pacienta ar dentālām problēmām gadījumā. Novērtēt pacientu ar gl. Thyreoidea un gl. Suprarenalis disfunkcijas pazīmēm, atpazīt nediagnosticēta diabetes mellitus pazīmes un simptomus, izvēlēties attiecīgus medikamentus dentālu problēmu situācijās. Novērtēt nieru slimnieku ar dentālām problēmām, novērtēt dentālo pacientu ar aknu problēmām. Novērtēt mutes dobuma gļotādas izmaiņu saistību ar vispārējo veselības stāvokli narkomānam, alkoholiķim un psiho- neuroloģiskam pacientam.
Kompetences:Atpazīt galvenās orgānu sistēmu izpausmes mutes dobumā un izvēlēties pareizu ārstēšanas taktiku dentālo problēmu gadījumā. Orientēties un diskutēt par galvenajām orgānu sistēmu izpausmēm mutes dobumā visu vecumu un vajadzību zobārstniecības pacientiem, nepieciešamības gadījumā tā pareizā nosūtīšanā pie attiecīgā speciālista tālāku diagnostisku pasākumu veikšanai un ārstēšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1C. Scully “Medical Problems in Dentistry.” 6th revised edition, Churchill Livingstone, 2010
Papildus literatūra
1J. W. Little, D. A. Falace, C. S. Miller, N. L. Rhodus ”Dental Management of the Medically Compromised Patient.” 2008. Seventh edition, Mosby Elsevier
Citi informācijas avoti
1Journal of Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Patology, Oral Radiology and Endodonty
2Journal of Oral Diseases