Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmakoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Līga Henke
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Farmakoloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par medikamentozās saindēšanās problēmām Latvijā un pasaulē, sadzīvē lietotu vielu un medikamentu mijiedarbībām.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomijas pamati, fizioloģija un patoloģijas pamati, medicīniskā bioķīmija.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti būs ieguvuši zināšanas, kas ļauj:
• izprast medikamentu un sadzīvē lietoto vielu mijiedarbības, to novēršanas iespējas.

Prasmes

Students spēs:
• konsultēt pacientus un medicīnas speciālistu par zāļu un sadzīvē lietotu vielu mijiedarbības riskiem;
• piedalīties un organizēt veselības veicinošus pasākumus sabiedrībā, kas vērsti uz veselīga dzīvesveida un pamatotas zāļu lietošanas propagandēšanu.

Kompetences

Students varēs:
• realizēt veselības veicināšanas pasākumus, kas vērsti uz profilaksi un agrīnu slimību atklāšanu.
• veikt hronisku slimību farmakoterapijas uzraudzību.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Klīniskā farmācija, FFMp1MaģistrsObligātsSanta Purviņa