Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ārija Baltiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_111LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:0.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ārija Baltiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
nav
Mērķis:
Sniegt izpratni par sociālās komunikācijas lomu un nozīmi globālajā sociālajā telpā, kā arī praktiski un teorētiski analizēt dažādus sociālās komunikācijas darbības modeļus Latvijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads komunikācijas teorijāsLekcijas1.00auditorija
2Sociālās komunikācijas mērķis un veidošanas principiLekcijas1.00auditorija
3Sociālo komunikāciju organizatoriskais principsLekcijas1.00auditorija
4Sociālo komunikāciju organizatoriskais principsNodarbības2.00auditorija
5Sociālajā komunikācijā izmantojamās metodes un tehnoloģijas;Lekcijas1.00auditorija
6Sociālajā komunikācijā izmantojamās metodes un tehnoloģijas;Nodarbības4.00auditorija
7Sociālās komunikācijas prasmes ar dažādām mērķauditorijāmLekcijas1.00auditorija
8Sociālās komunikācijas prasmes ar dažādām mērķauditorijāmNodarbības4.00auditorija
9Ētisko principu ievērošana sociālās komunikācijas procesāLekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
patstāvīgie darbi, sociālās kampaņas projekta izstrāde
Vērtēšanas kritēriji:
Sociālās kampaņas projekta izstrāde.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studentiem ir zināšanas par komunikācijas teorijām, sociālās komunikācijas mērķiem, veidošanas, organizatoriskajiem un ētiskajiem principiem. Ir zināšanas par sociālajā komunikācijā izmantojamajām metodēm un tehnoloģijām.
Prasmes:Studenti prot strādāt komandā/grupā, novērtēt sava darba rezultātus, motivēt dažādas sabiedrības grupas veidot sociālās kampaņas, forumus izmantojot daudzveidīgas tehnoloģijas. Studentiem ir prasme pilnveidot un kritizēt jaunas idejas, klausīties, skatīties un lasīt ar radošu attieksmi, radoši strukturēt savu darbu.
Kompetences:Studenti spēj vadīt komandas/darba grupas darbu, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju, spēj radoši un inovatīvi uz pārmaiņām virzīt ideju attīstīt, kā arī veidot un uzturēt pozitīvu gaisotni grupā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Katlips Skots M., Sabiedriskās attiecības – Avots, 2002.
2Herbsts Dīters, Sabiedriskās attiecības - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
3Filipss Deivids, Jangs Filips, Sabiedriskās attiecības tiešsaistē – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010.
4Olivera Sandra, Sabiedrisko attiecību stratēģija - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.
5Inta Brikše, Komunikācija. Mēdiji – LU Akadēmiskais apgāds, 2016.
6Skaidrīte Lasmane, Komunikācijas ētika – LU Akadēmiskais apgāds 2012.
Papildus literatūra
1Gregorija Anne Sabiedriskās attiecības praksē, Rīga: Lietišķās informācijas dienests 2007.
2Blythe Jim 100 Great PR Ideas: From leading companies around the world, England: Marshall Cavendish Book, 2009.
3Grīns Endijs, Radošas sabiedriskās attiecības, Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008.