Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Marika Lotko
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veidot izpratni par sociālo politiku, valsts un pašvaldības nodrošinājumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, sociālās palīdzības veidošanas pamatprincipiem.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais spēs:
• raksturot sociālās drošības sistēmu;
• atpazīt sociālā darba prakses līmeņus;
• atpazīt un izskaidrot sociālās problēmas;
• izskaidrot sociālā darba speciālistu darba specifiku;
• raksturot valsts un pašvaldību pabalstu sistēmu;
• atpazīt sociālos pakalpojumus.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais spēs:
• nosaukt sociālās drošības 3 sistēmas elementus;
• nosaukt sociālā darba speciālistus;
• uzskaitīt sociālā darba speciālistu pienākumus;
• uzskaitīt pabalstu apjomu veidošanas pamatprincipus;
• raksturot vismaz vienas pašvaldības sociālās palīdzības nodrošinājumu;
• nosaukt sociālās problēmas.

Kompetences

Spēj aprakstīt sociālās drošības sistēmas. Spēj formulēt sociālā darba speciālistu uzdevumus. Spēj aprakstīt valsts un pašvaldību pabalstu nodrošinājumu.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO2BakalaursObligāts