Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Silva Rupaine
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Sociālā pedagoģija

Mērķis

Veidot izpratni un veicināt pamatzināšanu apguvi par sociālo pedagoģiju.

Priekšzināšanas

Zināšanas saskarsmes un attīstības psiholoģijā, pedagoģijā, zināšanas sociālajā likumdošanā; izpratne par bērnu un ģimenes tiesībām un sociālajām garantijām.

Rezultāti

Zināšanas

Par sociālā pedagoga darbību; par sociālpedagoģiskā darba kompetencēm un funkcijām, par sociālā pedagoga mērķgrupām, par sociālā pedagoga lomu komandas darbā, par problēmsituāciju risināšanas pieejām sociālpedagoģiskajā praksē.

Prasmes

Atpazīt problēmsituācijas, to veidošanos ietekmējošos faktorus un sekas, pielietot nozarei atbilstošas metodes, analizēt likumdošanu (tajā sk.bērnu tiesību aizsardzības jomā), ģenerēt idejas sociālpedagoģiskajā darbībā prevences jomā.

Kompetences

Prot iegūtās zināšanas un prasmes pielietot sociālpedagoģiskajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN5BakalaursObligātsSilva Rupaine
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD6BakalaursObligātsSilva Rupaine