Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs: Taņa Lāce
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veidot padziļinātu izpratni par sociālās politikas lomu sabiedrībā, sociālās politikas integritāti, tās saistību ar pasaulē un Latvijā notiekošajiem sociāli ekonomiskajiem procesiem. Izmantojot salīdzinošo analīzi, atklāt līdzīgo un atšķirīgo Eiropas valstu sociālajā politikā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Spēs izprast un argumentēti diskutēt par sociālās politikas lomu sabiedrībā, salīdzinošajiem sociālās politikas pētījumiem, politikas procesiem un sfērām, un labklājības režīmiem.

Prasmes

Attīstīs kritiskās domāšanas un analītiskās prasmes; spēju identificēt sociālās politikas pamatmodeļus pasaules attīstītajās valstīs un pielietot savas zināšanas attiecībā uz galvenajiem sociālās politikas jautājumiem un sfērām.

Kompetences

Orientēties sociālās politikas jomās, veikt sociālās politikas izvērtējumu un salīdzinošo analīzi atbilstoši zinātniskās analīzes nosacījumiem, izvēlēties un izmantot atbilstošu pieeju sociālās politikas ietekmes izvērtējumam, integrēt sociālās politikas pieejas un metodes savos pētījumos.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Organizāciju un menedžmenta socioloģija1BakalaursIerobežota izvēle
Organizāciju un menedžmenta socioloģija3BakalaursIerobežota izvēle