Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lolita Vilka

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_152LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Ekonomika; Sociālā ekonomikaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vilka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
sociālā darba teorijas un metodes
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un izpratni par sociālo uzņēmumu potenciālu un integrāciju sociālajā darbā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija – sociālā uzņemšanās un sociālais uzņēmums, sociālajā darbā: izaicinājums sociālajiem darbiniekiemLekcijas2.00auditorija
2Koncepta "Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā" analīze, sociālās uzņēmējdarbības modeļi, Latvijas un ārvalstu piemēriLekcijas2.00auditorija
3Sociālās uzņemšanās un sociālā uzņēmuma plāna izstrāde, balstoties uz biznesa un komunikācijas plāna principiemLekcijas2.00auditorija
4Sociālās uzņēmējdarbības idejas, mērķauditorijas iesaistes un mērķu izstrādeNodarbības2.00auditorija
5Sociālās uzņēmējdarbības biznesa plāna izstrādeNodarbības2.00auditorija
6Sociālās uzņēmējdarbības komunikācijas plāna izstrādeNodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgu pētniecisko darbu izstrāde un prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Nodarbību apmeklētība. 2. Sistemātiska, patstāvīga teorētiskās literatūras apguve. 3. Aktivitāte nodarbību laikā. 4. Patstāvīgi izstrādāts darbs - veido eksāmena vērtējumu 5. Patstāvīgi izstrādātā darba prezentācija - veido eksāmena vērtējumu
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:studiju kursa apguves rezultātā studējoši gūs izpratni par inovāciju resursiem sociālajā darbā un sociālā uzņēmuma koncepciju, spēs attiecināt un integrēt iegūtās zināšanas sociālo problēmu risināšanas praksē.
Prasmes:spēs analizēt, novērtēt un piemērot sociālās uzņēmuma potenciālās iespējas sociālā darba praksē konkrētajos apstākļos (kopienā, pašvaldībā).
Kompetences:spēs modelēt un radoši attīstīt sociālā darba formas, pielietojot sociālo uzņēmumu veidošanas principus un loģistiku.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Germak, A.,J., Singh,K.,K., Social Entrepreneurship: Changing the Way Social Workers Do Business, Administration in Social Work . http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/036431009034329…
2Botsmen, P., Social Workers and Social Entrepreneurs. Can They Co-exist?, A Paper for "Social Work in the Marketplace", Australian Association of Social Workers(WA),StateConference,21 August,2001, http://www.partnerships.org.au/Library/social_workers_and_s…
3Cace, S., Arpinte, D., Cace, C., Cojocaru, S., The social economy. An integrating approach, Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 33 E/2011,
4http://www.rtsa.ro/en/files/TRAS-33E-2011-4Cace-Arpinte-Cac…
5Eiropas Parlamenta 2009. gada 19. februāra rezolūcija par sociālo ekonomiku http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP/…
6Enterpreneurial Spirit in Community Services , HORIZONS , 02.2006 http://dc.msvu.ca:8080/fr/bitstream/handle/10587/345/Specia…
7Laskowski,W., Loidl, R., Professionalization strategies of social work in social enterprises based on socio-economic ratios, ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives Vol. 1, Issue 1, p. 111 – 136, Feb. 2012, http://www.acrn.eu/resources/Journals/JoE012012/Loidl_socia…
8Social Enterprise: A new model for poverty reduction and employment generation, An examination of the concept and practice in Europe, UNDP Regional Bureau, For Europe and the Commonwealth of Independent States 2008. http://www.tandfonline.com/loi/wasw20
9Koncepcija „Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā”.
Papildus literatūra
1Pearce,J., Social Enterprise in Anytown, 2003
2Vilka, L., Pelse, I., Deficiency of employability capacity, Riga Stradiņš University, Latvia, 2012, [tiešsaiste] Pieejams: http://www.shs-conferences.org/index.php?option=com_article…
3Vilka, L., Stasova L., Enhancing employability through capacity building of the unemployed people, swsddata.org/presentations/WS077_2.ppt
4Kenneth L. M. Pray. When is Community Organization Social Work Practice?
5Ioan POPOVICIU1, Salomea A. POPOVICIU2. Social entrepreneurship, social enterprise and the principles of a community of practice. (2011.)