Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aleksandrs Timofejevs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:09.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_017LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:9.00ECTS:13.50
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Tirgzinības un reklāma; Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aleksandrs Timofejevs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas18
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas18
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bez priekšzināšanām spāņu valodā.
Mērķis:
Apgūt spāņu valodas prasmes saziņai ikdienas situācijās, sasniedzot A1 līmeni pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīšanās. Pirmie kontakti.Nodarbības4.00auditorija
2Personīga informācija.Nodarbības6.00auditorija
3Klasē. Lietas un priekšmeti. Kontroldarbs.Nodarbības8.00auditorija
4Personas dati.Nodarbības6.00auditorija
5Valstis un tautības. Kontroldarbs.Nodarbības6.00auditorija
6Dzīvoklis. Mājas interjers.Nodarbības8.00auditorija
7Pilsēta. Prievārdi, kas norāda uz atrašanās vietu. Kontroldarbs.Nodarbības7.00auditorija
8Ēdieni un dzērieni. Restorānā.Nodarbības7.00auditorija
9Cilvēka ārējais izskats un raksturs. Kontroldarbs.Nodarbības8.00auditorija
10Ikdienas rutīna.Nodarbības8.00auditorija
11Mans dzīvojamais rajons. Kontroldarbs.Nodarbības8.00auditorija
12Neseni notikumi.Nodarbības8.00auditorija
13Biogrāfija. Dzīves notikumi. CV. Kontroldarbs.Nodarbības6.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīšanās. Pirmie kontakti.Nodarbības2.00auditorija
2Personīga informācija.Nodarbības2.00auditorija
3Klasē. Lietas un priekšmeti. Kontroldarbs.Nodarbības5.00auditorija
4Personas dati.Nodarbības2.00auditorija
5Valstis un tautības. Kontroldarbs.Nodarbības3.00auditorija
6Dzīvoklis. Mājas interjers.Nodarbības4.00auditorija
7Pilsēta. Prievārdi, kas norāda uz atrašanās vietu. Kontroldarbs.Nodarbības4.00auditorija
8Ēdieni un dzērieni. Restorānā.Nodarbības5.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais, pāru un grupu darbs – stāstījumu un prezentāciju sagatavošana atbilstoši kursa tēmām, darbs ar vārdnīcu – nezināmo vārdu nozīmes noskaidrošana, īsu aprakstu/eseju veidošana par konkrētu tēmu
Vērtēšanas kritēriji:
1. Aktīva piedalīšanās nodarbībās, kvalitatīvi un laikā veikti mājas darbi, kvalitatīvas atbildes nodarbību laikā. 2. Moduļa beigās pārbaudes darbs, kas var ietvert lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudi. 3. Akumulējošs vērtējums 3. semestra beigās, ņemot vērā pārbaudes darbu rezultātus un aktivitāti semestra laikā. 4. Eksāmens kursa beigās, kas ietver lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudi. Gala vērtējumu veido: eksāmens – 50%; kontrodarbu rezultāti – 40%; mājas darbi un prezentācijas –10%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie: • zinās un izmantos minimālo leksiku un frāzes sadzīves situācijās; • zinās vārdu kārtību stāstījuma un jautājuma teikumos; • spēs noteikt, vai attiecīgais teikums vai teksts attiecas uz tagadnes, pagātnes vai nākotnes darbībām; • spēs atpazīt biežāk sastopamās spāņu valodas konstrukcijas.
Prasmes:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs: • atrast tekstā vajadzīgo informāciju, izmantot nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, informācijas nodošanai un tās uzturēšanai; • saprast vienkāršus tekstus par ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, dialogus, paziņojumus lidostā vai stacijā par transporta kustību, laika prognozes u.c.; • sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām; • uzrakstīt personīgu vēstuli; • izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto leksiku un valodas struktūras ikdienas komunikatīvās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1ELE Actual, Libro del alumno, A1,Virgilo Borobio, Madrid, 2011
2ELE Actual, Cuaderno de ejercicios, A1, Virgilio Barbio, Madrid 2011
3ELE Actual, Vocabulario, A1, Marta Higueras, Madrid 2011
4Spāņu valoda iesācējiem. Aleksandrs Timofejevs. 2017
Papildus literatūra
1Español en vivo, Nuzdin G., Martin Lora-Tamayo P., Marin Estremera K., M.,2006.
2El español, Rozenberga M., R., 2002.
3¡Hola, español!Spāņu valoda iesācējiem, Aini Kuusika, Zvaigzne ABC,2004.
4Pasaporte. Libro de alumno, Edelsa 2007.
5Pasaporte. Libro de ejercicios, Edelsa 2007.
Citi informācijas avoti
1Interneta resursi: www.videoele.com, www.espanol.es
2Mācību materiāli spāņu valodā, I. Reinvalde
3Mācību materiāli spāņu valodā, V. Vīksne
4https://aprenderespanol.org/
5https://hablacultura.com/