Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inga Reinvalde

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_067LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Reinvalde
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bez priekšzināšanām spāņu valodā.
Mērķis:
Spāņu valodas kursa mērķis ir apgūt spāņu valodas prasmes saziņai ikdienas situācijās, sasniedzot A1/A2 līmeni pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīšanās. Pirmie kontakti.Nodarbības5.00auditorija
2Personīga informācija.Nodarbības5.00auditorija
3Klasē. Lietas un priekšmeti. Kontroldarbs.Nodarbības5.00auditorija
4Personas dati.Nodarbības5.00auditorija
5Valstis un tautības. Kontroldarbs.Nodarbības5.00auditorija
6Dzīvoklis. Mājas interjers.Nodarbības5.00auditorija
7Pilsēta. Prievārdi, kas norāda uz atrašanās vietu. Kontroldarbs.Nodarbības5.00auditorija
8Ēdieni un dzērieni. Restorānā. Kontroldarbs.Nodarbības5.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Aktīvi apgūst uzdoto leksiku, veido nelielus dialogus par attiecīgo tēmu, aktīvi iesaistās mājas darbu sagatavošanā, laicīgi iesniedz nelielus aprakstus par ģimeni, dzīvokli, ikdienas aktivitātēm, brīvā laika aktivitātēm utt., kursa laikā sagatavo 1–2 prezentācijas. Studējošo pienākums kursa noslēgumā aizpildīt studiju kursa novērtējuma anketu.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Aktīva piedalīšanās nodarbībās, kvalitatīvi un laikā veikti mājas darbi, kvalitatīvas atbildes nodarbību laikā. 2. Moduļa beigās pārbaudes darbs, kas var ietvert lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudi. 3. Akumulējošs vērtējums 1. semestra beigās, ņemot vērā pārbaudes darbu rezultātus un aktivitāti semestra laikā. 4. Eksāmens kursa beigās, kas ietver lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudi. Nodarbību apmeklējums obligāts; patstāvīgais darbs un prezentācijas obligāti (10%); pārbaudes darbu vidējais vērtējums (40%); eksāmenā saņemtā atzīme (50%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas kursa pabeigšanas studējošie zinās spāņu standartvalodas vārdu krājumu, standarttekstiem raksturīgākās valodas struktūras un valodas likumības, pratīs atrast nepieciešamo informāciju, atpazīs un spēs noteikt, vai attiecīgais apgalvojums vai teksts attiecas uz tagadnes vai nākotnes darbībām, atpazīs pareizo vārdu kārtību stāstījuma un jautājuma teikumos.
Prasmes:Studējošie sapratīs vienkāršus autentiskus tekstus par ikdienas tēmām (vēstules, ielūgumus, sludinājumus presē u.c. ), vienkāršus autentiskus audio materiālus par ikdienas tēmām (dialogus, paziņojumus lidostā vai stacijā par transporta kustību, sludinājumus presē, laika prognozes u.c.), pratīs uzrakstīt īsus ziņojumus, e-pasta vēstules, pierakstīt vienkāršu informāciju, aizpildīt anketas, sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem, tuvāko apkārtni, atbildēt uz jautājumiem, uzdot jautājumus, izmantojot vienkāršas valodas struktūras, pratīs atstāstīt tekstu, izklāstot savu domu, formulējot vienkāršus teikumus, izprast un prast izmantot ikdienas komunikācijā nepieciešamās valodas gramatiskās struktūras.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto leksiku un valodas struktūras ikdienas komunikatīvās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Timofejevs, A. 2016. Spāņu valodas mācību materiāls, RSU e-studijas.
Papildus literatūra
1Sisnerosa, I., Spāņu valoda trīs mēnešos. Rīga: Zvaigzne ABC
2Krbcova, M. 2011. Spāņu valodas pašmācība. Rīga: Zvaigzne ABC
Citi informācijas avoti
1Mācību materiāli spāņu valodā, I. Reinvalde
2Mācību materiāli spāņu valodā, V. Vīksne
3Interneta resursi: www.videoele.com, www.espanol.es
4http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/mividaloca
5https://www.youtube.com/watch?v=Bj-fAlHK2rM
6https://www.youtube.com/watch?v=N6I2UpSPzeY
7https://www.youtube.com/watch?v=SvfKrb_yxC8
8https://www.youtube.com/watch?v=eHMU8-n3dWo
9https://www.youtube.com/watch?v=GyGtLGMee_M
10https://www.youtube.com/watch?v=lvMh0OrcttM
11https://www.youtube.com/watch?v=8Zs8cFSs6Wk