Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dina Berloviene
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Sniegt teorētisku un praktisku ieskatu par sporta medicīnu, sabalansētas fiziskās slodzes un sporta nozīmi slimību profilaksē un veselības nostiprināšanā sportistiem un fiziski aktīviem cilvēkiem. Apgūt zināšanas par sportistu funkcionālo novērtēšanu, uzturu darbaspēju veicināšanai, dopingu, traumu iespējamību, profilaksi, pirmo palīdzību. Attīstīt prasmes novērtēt organisma funkcionālās spējas pie paaugstinātas fiziskās slodzes. Apgūt zināšanas par sporta traumu novēršanas iespējām un palīdzības sniegšanu pie pārtrenēšanās un sporta traumām.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā un higiēnā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs aprakstīt sporta medicīnas saturu un organizāciju; aprakstīt slodzes ietekmi uz organismu abu dzimumu pārstāvjiem, izklāstīt fiziskās attīstības noteikšanas un novērtēšanas metodes; funkcionālo testu pielietošanu, fizisko darbspēju noteikšanu, novērtēt risku iedarbību uz cilvēka darbspējām un veselības stāvokli, atpazīt patoloģiskos stāvokļus sportā, izskaidrot iemeslus un to profilakses iespējas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students prot veikt vienkāršus funkcionālus mērījumus, novērtēt organisma fizisko attīstību, funkcionālās spējas pie paaugstinātas slodzes un darbspējas.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students novērtē fiziskās slodzes atbilstību cilvēka vecumam, fiziskajai sagatavotībai un veselības stāvoklim. Izveido un analizē medicīniski pedagoģisko novērojumu protokolus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, LFRFV4Pirmais līmenisObligātsDina Berloviene