Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Kārlis Pļaviņš
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Iegūt zināšanas un izpratni par praktisku pielietojumu speciālajiem masāžas veidiem: Sporta un saistaudu masāža.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija, fizioloģija, patoloģiskā fiziologija, klasiskā masāža.

Rezultāti

Zināšanas

Speciālo masāžu apguves rezultātā studenti zinās sporta un saistaudu masāžas pamatpaņēmienus un indikācijas.

Prasmes

Speciālo masāžu apguves rezultātā studenti pratīs pielietot sporta un saistaudu masāža pamatpaņēmienus un izmantošanas tehniku, un metodiku. Aprīkot masāžas kabinetu un izmantot masāžā pielietojamās vielas atbilstoši izvēlētajam masāžas veidam.

Kompetences

Students spēs izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas profesionālā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža3Pirmais līmenisObligātsKārlis Pļaviņš