Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Anda Rožukalne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.05.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_066LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Classes (number)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Study course description
Zināšanas:
Ievads žurnālistikā. Ziņu žurnālistika. Žurnālistikas metodes un žanri.
Mērķis:
Iepazīstināt ar sporta žurnālistikas būtību, apgūt šī žurnālistikas tipa specifiku, spēt veidot darbus sporta žurnālistikā dažādu mediju vajadzībām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sporta žurnālistikas vēsture, attīstības posmi, mūsdienu tendences, likumsakarības, pasaules un Latvijas sporta žurnālistu dzīves un darba pieredze. Sporta žurnālistikas īpatnības un specifika.Lectures1.00auditorija
2Vispārējā un sporta žurnālistika.Lectures1.00auditorija
3Vispārējās likumsakarības un specifiskās iemaņas sporta žurnālistikai presē, radio, TV un interneta vidē.Lectures2.00auditorija
4Darba specifika sporta pasākumos Latvijā, kā arī lielākajos sporta pasākumos – Eiropas un pasaules čempionātos un olimpiskajās spēlēs. Kopīgais un atšķirīgais.Lectures1.00auditorija
5Pārbaudījumi, ar kādiem jāsastopas sporta žurnālistam (salīdzinot ar citiem žurnālistiem), sporta žurnālistam no mazas valsts, sporta žurnālistam (arī žurnālistam vispār) no mazas valodas bāzes.Lectures1.00auditorija
6Praktiska iepazīšanās ar sporta pasākumiem – Latvijas izlašu, vadošo klubu spēles, citas starptautiskas sacensības, tautas sporta pasākumi.Classes1.00auditorija
7Praktiska pieredze ar sporta žurnālista akreditācijas procedūru, darba apstākļu izvērtējums, dalība sacensību atspoguļojumā, intervijās, preses konferencēs.Classes1.00auditorija
8Iepazīšanās ar akreditācijas procedūru, darba apstākļiem, dalība sacensību vērtēšanā, interviju veidošana, dalība preses konferencēs.Classes1.00auditorija
9Sporta ziņu, reportāžu, interviju sagatavošana, izvērtējot to specifiku radio, TV, presē, interneta vietnē.Classes1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Praktiskās nodarbības: sacensību un citu sporta pasākumu apmeklēšana, tikšanās ar sportistiem, treneriem, sporta funkcionāriem. Ziņu, preses relīžu, aprakstu, komentāru rakstīšana un savstarpēja izvērtēšana. Apraksts par Latvijas vadošo sporta žurnālistu (pēc sastādīta saraksta) un tā prezentācija. Sports dažādos medijos – salīdzinošais vērtējums.
Vērtēšanas kritēriji:
Vērtēšanā tiek ņemts vērā: lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums un izzinošā aktivitāte tajās. Individuālo uzdevumu izpildes rezultāti un sagatavotības līmenis praktiskajās nodarbībās. Apraksta prezentācija. Izpratne par sporta vietu sociālajā struktūrā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par sporta vēsturi un attīstību; par sporta atspoguļošanu radio, TV, presē, interneta vietnēs, un par sporta žurnālistikas ētikas pamatprincipiem.
Prasmes:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti prot sniegt sporta veidu un disciplīnu salīdzinošo vērtējumu, prot veikt ziņu, reportāžu, interviju, preses relīžu, aprakstu gatavošanu radio, TV, presē, interneta vietnēs. Spēj organizēt sarunu/interviju ar sportistu, treneri, sporta funkcionāru. Spēj sagatavot statistisku materiāla apkopošanu un vērtēšanu.
Kompetences:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti ir kompetenti sporta sistēmas pārzināšanā un spējā salīdzināt to ar citām valstīm, kā arī ar atsevišķu sporta veidu attīstību un vietu kopējā sistēmā. Spēj argumentēt un aizstāvēt savu viedokli.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce