Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Andris Eikens

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:8.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_091LKI līmenis:Visiem līmeņiem
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģijaMērķauditorija:Rehabilitācija; Ārstniecība; Komunikācijas zinātne; Farmācija; Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andris Eikens
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ieteicamas priekšzināšanas fiziskajās aktivitātēs, bet zināšanas var iegūt arī mācību procesa laikā, ja tādu nav bijis iepriekš.
Mērķis:
Apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas fizisko vingrinājumu izmantošanai veselības nostiprināšanā, fizisko darba spēju uzlabošanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kardio vingrinājumi, sagatavojošie stiepšanās vingrinājumi, spēka vingrojumi ar savu ķermeņa svaru, vingrojumu pareiza izpilde, elpošana vingrojumu laikā. Stiepšanās vingrinājumi un relaksācija.Nodarbības1.00sporta bāze
2Iepazīties ar kardiotrenažieriem un izmantojot divas treniņu programmas, trenēties mērenas intensitātes diapazonā. Apgūt spēka vingrojumus izmantojot pneimatiskos „HUR” trenažierus.Nodarbības1.00sporta bāze
3Ar dažādiem kardio trenažieriem iemācīties veikt mērenas intensitātes kardio slodzi. Iepazīties un iemācīties bāzes vingrojumus ar brīvajiem svariem, kāju, roku, plecu, krūšu, muguras muskulatūrai. Pareiza izpildes tehnika.Nodarbības1.00sporta bāze
4Apļa treniņa metode (vispusīgais apļa treniņš), vingrojumi ar savu ķermeņa svaru izmantojot dažādu vingrošanas inventāru. Stiepšanās vingrinājumi.Nodarbības2.00sporta bāze
5Nodarbības izmantojot dažādu vingrošanas inventāru (hanteles, smaguma stieņus, elastīgās gumijas, vingrošanas bumbas) un apgūt pareizu vingrojumu izpildi, elpošanu. Stiepšanas vingrinājumi un relaksācija.Nodarbības2.00sporta bāze
6Intervāla treniņu metode (dažādu intervālu izmantošana treniņu procesā) aerobas slodzes kombinēšana ar spēka slodzi izmantojot dažādu vingrošanas inventāru.Nodarbības2.00sporta bāze
7Vingrojumi līdzsvaram uz lielām vingrošanas bumbām, līdzsvara virsmām un reljefainām līdzsvara virsmām.Nodarbības1.00sporta bāze
8Pilates nodarbības pamati iesācējiem. Pareiza elpošana un vingrojumu izpildes specifika.Nodarbības1.00sporta bāze
9Sporta spēles: basketbols, volejbols, badmintona tehnikas paņēmieni, to apmācība un pilnveidošana.Nodarbības1.00sporta bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa laikā studenti patstāvīgi uzlabo savu fizisko sagatavotību, izpilda aerobos, spēka, lokanības vingrinājumus. Pastāvīgi vai grupās izpilda un demonstrē vingrojumus, kurus iepriekš sagatavo pēc docētāja norādītajiem literatūras avotiem, interneta saitēm.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmena vērtējumu veido trīs sadaļas: praktisks – vingrinājumu izpildes pareizs tehniskais demonstrējums, atbilstoša dozējuma pielietošana veselības sportā (30%), aktīva dalība praktiskajās nodarbībās (40%), kustību iemaņu un fiziskās sagatavotības testi vai referāts (30%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: • pastāstīt par dažādu vingrinājumu lietošanu veselības nostiprināšanā; • izklāstīt aerobā treniņa, spēka treniņa, lokanības un līdzsvara vingrinājumu metodiku; • izskaidrot pareizas elpošanas nozīmi izpildot spēka un stiepšanās vingrinājumus; • pastāstīt par dažādu intervālu izmantošanu un nozīmi veselības sportā; • pastāstīt par dažādu sporta spēļu nozīmi veselības nostiprināšanā un fiziskās sagatavotības uzlabošanā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs: • izmantot aerobos, spēka un muskuļu stiepšanas vingrinājumus veselības nostiprināšanai un kontrolēt savu muskuļu darbu un dozēt slodzi; • sekot līdzi savai pašsajūtai, kontrolēt sirdsdarbības frekvenci sporta nodarbību laikā; • izmantot dažādu vingrošanas inventāru ķermeņa muskulatūras attīstīšanai un stiprināšanai; • izmantot dažādus intervālus savas fiziskās kondīcijas uzlabošanai; • veidot dažādu vingrojumu kompleksu prezentācijas izmantojot vingrošanas inventāru; • novērtēt dažādu sporta spēļu slodžu ietekmi uz cilvēka organismu.
Kompetences:Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes, studējošie spēs izvērtēt dažādu sporta nodarbību veidu pielietojumu savas veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošanai un būs kompetenti pārliecināt sabiedrību un parādīt fizisko vingrinājumu nepieciešamību un lomu mūsdienu sabiedrībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aberberga-Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. Rīga, Valters un Rapa, 2008.
2Contreras, Bret Bodyweight Strength Training Anatomy, 2014.
3Coulson, Morc The Complete Guide to Personal Training / London : 2018
4Dzenis A., Grāvītis U., Knipše G. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2015, 375 lpp
5Delavjē F. Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā. Zvaigzne ABC, 2007.
6Grasis N. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2004, 304. lpp.
7Grasis N. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata-2. Rīga, Lttc, 2006, 312 lpp.
8Ivuškāns A. Vingrinājumi muguras veselībai. Zvaigzne ABC, 2016, 176 lpp.
9Līcis R., Grāvītis U., Luika S. un autoru kolektīvs. Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata. LTTC, 2015, 239 lpp.
10Lawrence, Debbie The complete guide to circuit training / London : 2011
11Mauriņa L. Fiziskās aktivitātes kardioloģijā. Rīga, Nacionālais apgāds 2005, 128 lpp.
12Priedīte I.S., Lāriņš V., Sauka M., Selga G., Kalniņa L., Krievkalns J., Artjuhova L. Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē. Rīga, Valsts sporta medicīnas centrs, 2014
13Williams, Laura Partner Workouts : work out with a partner for double the motivation and twice the impact / 2017
Papildus literatūra
1Delavjē F. Vingrinājumi sievietēm. Zvaigzne ABC, 2003.
2EuropeActive. EuropeActive's Essentials for Personal Trainers / EuropeActive ; Thomas Rieger, Ben Jones, Alfonso Jimenez, editors. Champaign, IL : Human Kinetics, [2016] 1 tiešsaistes resurss (x, 310 lpp.) : ilustrācijas.
3Krauksts V. Treniņu teorijas pamati. Rīga, Drukātava, 2006, 161 lpp.
4Bess H. Marcus, Leighann Forsyth. Motivating People to be Physically Active. Human Kinetics, 2009, 248pp
5Charles B. Corbin, Ruth Lindsey. Fitness for Life. Human Kinetics, 2007, 336pp
6Claude Bouchard, Steven N. Blair, WilliamL Haskell. Physical Activity and Health. Human Kinetics, 2007, 424pp
7McArdle W.D.. Exercise Physiology: energy, nutrition and human performance. Philadelphia, 2007, 1068p.
8Santana, Juan Carlos, Functional Training / Juan Carlos Santana. Champaign, IL : Human Kinetics, 2016. 1 tiešsaistes resurss (xiv, 274 lpp.) : ilustrācijas, tabulas.
9Bompa, Tudor O., Conditioning Young Athletes / Tudor O. Bompa, Michael Carrera. Champaign, IL : Human Kinetics, 2015. 1 tiešsaistes resurss (viii, 296 lpp.) : ilustrācijas, tabulas, portreti
10Gavin, James, Lifestyle Wellness Coaching / James Gavin, PhD, Madeleine Mcbrearty, PhD, Concordia University. Second edition. Champaign, IL : Human Kinetics, 2013. 1 tiešsaistes resurss (xii, 261 lpp.) : ilustrācijas
Citi informācijas avoti
1Ministru kabineta rīkojums Nr.666 2013. gada 8. decembrī „Par sporta politikas pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam”. http://likumi.lv
2Contenas B. Bodyweight Strength Training Anatomy, Human Kinetics, 2014 http://media.treningbeograd.rs/2014/12/Bodyweight-Strength-…