Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Indra Vīnberga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta teorija un vēsture

Mērķis

Apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas fizisko vingrinājumu izmantošanai veselības nostiprināšanā un fizisko darba spēju paaugstināšanā.

Priekšzināšanas

Ieteicamas priekšzināšanas fiziskajās aktivitātēs, bet zināšanas var arī iegūt mācību procesa laikā, ja tādu nav bijis iepriekš.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti: izklāsta fizisko vingrinājumu nozīmi un pielietošanu veselības nostiprināšanā un dažādu slimību profilaksē; pastāsta par izmaiņām fiziskajās aktivitātēs un jaunākajām fitnesa tendencēs pēdējos gados; nosauc jaunākās tehnoloģijas slodzes intensitātes dozēšanā un uzskaitē; uzskaita un klasificē veselības sportā izmantojamos nodarbību veidus/ treniņus; formulē aptaukošanās cēloņus un to negatīvo ietekmi uz cilvēku organismu, fiziskās slodzes un fizisko vingrinājumu nozīmi aptaukošanās novēršanā; raksturo bērnu, pusaudžu un jauniešu fizisko aktivitāšu specifiku un fizisko aktivitāšu īpatnības senioriem; raksturo fizisko slodzi balansa, aerobā, spēka, intervālu, ķermeņa svara, apļa un funkcionālā treniņā; nosauc intervāla treniņa veidus

Prasmes

Studenti: paskaidro, kādi ir piemērotākie vingrinājumi veselības nostiprināšanā un slimību profilaksē; novērtē jaunāko tehnoloģiju nozīmi slodzes intensitātes dozēšanā darbaspēju uzlabošanai; izskaidro dažādu veselības sporta treniņu efektivitāti; izskaidro fiziskās slodzes nozīmi un fizisko vingrinājumu pielietošanu aptaukošanās novēršanā; izskaidro fizisko aktivitāšu specifiku bērniem, jauniešiem un senioriem; veido vienkāršu fizisko aktivitāšu ieteikumu programmu dažāda vecuma cilvēkiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, vadoties pēc galvenajiem veselības sporta treniņa pamatprincipiem; izskaidro intervāla treniņu būtību.

Kompetences

Izstrādā fizisko aktivitāšu ieteikumu programmu dažāda vecuma klientiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus. Novērtē veselību veicinošu nodarbību nepieciešamību savas veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošanai un būs kompetenti pārliecināt sabiedrību par fizisko vingrinājumu nepieciešamību un lomu mūsdienu sabiedrībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF6MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF5MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF5MaģistrsIerobežota izvēle