Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Indra Vīnberga
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas par fizisko vingrinājumu pielietošanu veselības nostiprināšanā un fizisko darba spēju uzlabošanā.

Priekšzināšanas

Ieteicamas priekšzināšanas fiziskajās aktivitātēs, bet var arī zināšanas iegūt mācību procesa laikā, ja tādu nav bijis iepriekš.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti: nosauc veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei izmantojamos vingrinājumus; uzskaita un klasificē veselības sportā izmantojamos nodarbību veidus; nosauc galvenos faktorus, no kuriem atkarīga cilvēka veselība; pamato fizisko vingrinājumu nozīmi veselības nostiprināšanai; izklāsta fizisko vingrinājumu pielietošanu dažādu slimību profilaksē; interpretē veselību veicinošā treniņa pamatprincipus, to pielietošanu veselības sporta nodarbībās; raksturo veselību veicinošās nodarbības, zemā intensitātē, balansa nodarbības, intervāla treniņu metodes būtību; izklāsta spēka un kardio slodzes nozīmi veselības uzlabošanā; pastāsta par sporta spēlēm veselības nostiprināšanā.

Prasmes

Studenti: izskaidro dažādu vingrinājumu nozīmi klientu mērķu sasniegšanai; paskaidro aerobo, spēka un lokanības vingrinājumu pielietojumu veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei; veido vienkāršu fizisko aktivitāšu ieteikumu programmu dažāda vecuma cilvēkiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus; paskaidro balansa un zemā intensitātē nodarbības specifiku; izskaidro intervāla metodes būtību; paskaidro spēka un kardio slodzes nozīmi veselības uzlabošanā; izprot sporta spēļu lomu veselības nostiprināšanā.

Kompetences

Izstrādā fizisko aktivitāšu ieteikumu programmu dažāda vecuma klientiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus. Novērtē dažādu veselību sporta nodarbību pielietojumu savas veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošanai un būs kompetenti pārliecināt sabiedrību un parādīt fizisko vingrinājumu nepieciešamību un lomu mūsdienu sabiedrībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 2Free choiceIndra Vīnberga, Voldemārs Arnis
Medicīna, MF2MaģistrsIerobežota izvēleIndra Vīnberga, Voldemārs Arnis
Medicīna, SSNMF2MaģistrsIerobežota izvēleLuīze Bebriša-Fedotova, Signija Santa
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz2MaģistrsIerobežota izvēle