Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Edijs Šmagris

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KPUMTK_002LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Edijs Šmagris
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Oļegs Sabeļņikovs
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, kpumtkatrsu[pnkts]lv, +371 67061579
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Patoloģiskajā fizioloģijā, propedeitikā (ieskaitot laboratoro un instrumentālo diagnostiku) un klīniskajā farmakoloģijā. Priekšzināšanas, kas iegūtas no iepriekšējos studiju gados apgūtajām iekšķīgajām slimībām.
Mērķis:
Izstrādāt standartizētu pieeju anamnēzes vākšanā, apmācībā tiek izmantots simulētā (standartizētā) pacienta modelis, kurā studentiem simulējot klīnisko situāciju iemāca ievākt strukturētu anamnēzi un formulēt turpmāko izmeklēšanas plānu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Standartizēta pieeja anamnēzes vākšanāNodarbības1.00MITC
2Hronisks klepusNodarbības1.00MITC
3Elpas trūkumsNodarbības1.00MITC
4Diskomforts krūtīs INodarbības1.00MITC
5Diskomforts krūtīs IINodarbības1.00MITC
6Anamnēzē sinkopeNodarbības1.00MITC
7DisfāgijaNodarbības1.00MITC
8AizcietējumiNodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mini-lekciju un klīnisko gadījumu analogu apguve e-studiju vidē. Anamnēzes, izmeklējumu interpretācija, ārstēšanas plāna sastādīšana, iespējamās diagnozes formulēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Mācību kursa apguve tiks vērtēta atbilstoši OSCE standartiem: piedalīšanās simulētajās situācijas, diskusijās un klīnisko gadījumu analīzes.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst papildu zināšanas un kompetences mērķtiecīgai un strukturētai anamnēzes ievākšanai pacientam ar noteiktām sūdzībām.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs mērķtiecīgi ievākt anamnēzi un atiecīgi noformulēt visticamāko diagnozi un diferenciāldiagnozes, sastādīt izmeklēšanas plānu.
Kompetences:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti spēs atpazīt programmā ietverto slimību simptomus, pratīs izvēlēties diagnostikā izmantojamās metodes.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Arteriālā spiediena mērīšana (manuālā)A - Teorētiskais
2Perifērā pulsa frekvences noteikšanaA - Teorētiskais
3Plaušu auskultācijaA - Teorētiskais
4Vēdera virspusējā palpācijaA - Teorētiskais
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Propedeitika. 4. izdevums /G. Orļikova un K. Pičkura red./ Rīga, 2010. 370 lpp.
2Klīniskā medicīna prof. A.Lejnieka redakcijā. Pirmā grāmata. Nacionālais
3Medicīnas apgāds, 2010.
4Klīniskā medicīna prof. A.Lejnieka redakcijā. Otrā grāmata. Nacionālais Medicīnas Apgāds, 2012.
5Klīniskā medicīna prof. A.Lejnieka redakcijā. Trešā grāmata. Nacionālais
6Medicīnas Apgāds, 2012.
Papildus literatūra
1Davidson's Principles and Practice of Medicine. 21st editon by Nicki R. Colledge, BSc, FRCP(Ed), Brian R. Walker, BSc, MD, FRCP(Ed) and Stuart H. Ralston. Churchill Livingstone, 2010
2Harrison's Principles of Internal Medicine, 18 edition by Dan L. Longo, Editor, Anthony S. Fauci, Editor, Dennis L. Kasper, Editor, Stephen L. Hauser, Editor, J. Larry Jameson, Editor, Joseph Loscalzo, 2012
Citi informācijas avoti
1http://estudijas.rsu.lv