Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Edijs Šmagris
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Izstrādāt standartizētu pieeju anamnēzes vākšanā, apmācībā tiek izmantots simulētā (standartizētā) pacienta modelis, kurā studentiem simulējot klīnisko situāciju iemāca ievākt strukturētu anamnēzi un formulēt turpmāko izmeklēšanas plānu.

Priekšzināšanas

Patoloģiskajā fizioloģijā, propedeitikā (ieskaitot laboratoro un instrumentālo diagnostiku) un klīniskajā farmakoloģijā. Priekšzināšanas, kas iegūtas no iepriekšējos studiju gados apgūtajām iekšķīgajām slimībām.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst papildu zināšanas un kompetences mērķtiecīgai un strukturētai anamnēzes ievākšanai pacientam ar sūdzībām par klepu, elpas trūkumu, sāpēm krūtīs, samaņas zudumu, disfāgiju.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs mērķtiecīgi ievākt anamnēzi un atiecīgi noformulēt visticamāko diagnozi un diferenciāldiagnozes, sastādīt izmeklēšanas plānu.

Kompetences

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti spēs atpazīt programmā ietverto slimību simptomus, pratīs izvēlēties diagnostikā izmantojamās metodes.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz11MaģistrsIerobežota izvēleEdijs Šmagris
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF11MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF11MaģistrsIerobežota izvēle