Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Marina Šarkele

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KPUMTK_003LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Marina Šarkele
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Oļegs Sabeļņikovs
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, kpumtkatrsu[pnkts]lv, +371 67061579
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas28
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgi apgūts studiju programmas “Medicīna” A sadaļas saturs (Neatliekamajā medicīnā; Dzemdniecībā un ginekoloģijā; Anestezioloģijā un reanimatoloģijā).
Mērķis:
Nodrošināt starpdisciplinārās pieejas apguvi biežāko neatliekamo stāvokļu gadījumā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Komandas darbs neatliekamajās situācijās 1.Lekcijas1.00MITC
2Komandas darbs neatliekamajās situācijās 2.Lekcijas1.00MITC
3Pieaugušo paplašinātais atdzīvināšanas algoritms. Atdzīvināšanas īpatnības dzemdniecībā. Simulācija Nr. 1: pacients uzņemšanas nodaļā/stacionāra nodaļā ar pēkšņu sirdsdarbības apstāšanos. Simulācija Nr. 2: grūtniece ar pēkšņu kardiovaskulāru kolapsu.Nodarbības1.00MITC
4Traumas pacients. Simulācija Nr. 1: Traumas pacienta izmeklēšana un stāvokļa izvērtēšana uzņemšanas nodaļā. Simulācija Nr. 2: Politraumas pacients pēc ceļa satiksmes negadījuma.Nodarbības1.00MITC
5Neatliekamas situācijas dzemdniecībā. Masīva asiņošana dzemdniecībā. Smaga preeklampsija. Simulācija Nr. 1: Paciente iestājusies ar paaugstinātu asins spiedienu (180/110 mmHg), pacientei attīstās krampji. Simulācija Nr. 2: Pacientei pēc dzemdībām attīstās masīva asiņošana ar asins zudumu virs diviem litriem.Nodarbības1.00MITC
6Grūti elpceļi. Neatliekamas elpceļu nodrošināšanas metodes. Anafilaktisks šoks. Simulācija Nr. 1: Pacients ar anafilaktisku šoku. Simulācija Nr. 2: Pacients ar progresējošu elpošanas mazspēju un tūsku balsenes apvidū. Neveiksmīga intubācija.Nodarbības1.00MITC
7Masīva asiņošana. Hipovolēmisks šoks. Infūzu terapijas pamatprincipi neatliekamajā situācijā. Simulācija Nr. 1: Pacients ar aknu ruptūru un masīvu asins zudumu. Simulācija Nr. 2: Pacients ar traumatisku ekstremitātes amputāciju.Nodarbības1.00MITC
8Metabolie traucējumi. Elektrolītu un glikozes metabolisma atkarīgi neatliekamie stāvokļi. Simulācija Nr. 1: Pacients ar hipo/hiperkaliēmiju un kardiālu mazspēju/ pacients ar hipo/hipernatriēmiju un neiroloģisko deficītu. Simulācija Nr. 2: Pacients ar ketoacidozi.Nodarbības1.00MITC
9Klīnisks gadījums. Simulācija.Nodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Teorētiskā sagatavošanās praktiskajām nodarbībām, ieskaitot arī kursā iekļauto klīnisko prasmju apgūšanai nepieciešamo, izmantojot rekomendētus mācību materiālus (literatūru, videomateriālus utt.).
Vērtēšanas kritēriji:
Teorētisko zināšanu (mutiska) un klīnisko prasmju (simulētā vidē) vērtēšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students spēj: • aprakstīt komandas darba pamatprincipus neatliekamajās situācijās; • izmantot efektīvas komunikācijas tehnikas un paņēmienus; • aprakstīt kardiopulmonālās reanimācijas īpatnības pieaugušajiem un grūtniecēm; • aprakstīt smagas preeklampsijas, metabolo traucējumu un masīvas asiņošanas riska faktorus, simptomus un ārstēšanas iespējas; • raksturot traumas pacienta ārstēšanas iespējas un īpatnības; • aprakstīt masīvas asiņošanas riska faktorus, simptomus un ārstēšanas iespējas; • aprakstīt elektrolītu disbalansa, metabolo traucējumu (piem. diabētiskās ketoacidozes) simptomus un ārstēšanas iespējas pieaugušajiem; • raksturot anafilakses rašanās iemeslus, rīcības plānu neatliekamajā situācijā; • izmantot elpceļu nodrošināšanas tehnikas un instrumentus neatliekamajās situācijās; • raksturot hipovolēmiskā šoka rašanās iemeslus un rīcības plānu neatliekamajā situācijā.
Prasmes:Students spēj efektīvi līdzdarboties multidisciplinārās komandas ietvaros (simulētā vidē) demonstrējot konkrēta klīniskā scenārija sekmīgai realizācijai nepieciešamās komunikācijas un klīniskās prasmes.
Kompetences:Students spēj sekmīgi nodrošināt neatliekamo palīdzību studiju kursā iekļautās akūtās situācijās, strādājot multidisciplinārajā komandā, izprotot procesa būtību un pieņemot pārdomātus savai kompetencei atbilstošus lēmumus.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Elpceļu nodrošināšana ar laringeālo cauruliB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
2Fundus uteri noteikšanaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
3Hemodinamikas monitoringsB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
4Intraosālās pieejas nodrošināšanaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
5Intravenozās sistēmas sagatavošana un infūza ievadīšana caur adatuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
6Kakla imobilizācijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
7Kardiopulmonālā reanimācija (pamata)B2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
8Manuālā defibrilācijaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
9Medikamentu (infūza) ievadīšana caur PVK (sistēma)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
10Nazofaringeālā elpvada ievadīšanaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
11Orofaringeālā elpvada ievadīšanaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
12Pēcdzemdību asiņošanas profilakseB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
13Ventilācija ar elpināmo maisuB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. Nacionālais Apgāds, 2017;
2Dzemdniecība. D.Rezebergas redakcijā. Medicīnas apgāds, 2017;
3www.erc.edu- Resuscitation Guidelines
4http://www.ginasoc.lv/kliniskas-rekomendacijas-2 - LAG vadlīniajs
5http://www.acog.org/About_ACOG/ACOG_Districts/District_II/~…
6http://publications.nice.org.uk/intrapartum-care-cg55/guida…
7http://www.acog.org/~/media/Task%20Force%20and%20Work%20Gro…
8http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13098/50418/50418.pdf
Papildus literatūra
1Williams Obstetrics 8th edition 2008, Williams & Wilkins
2Management of Acute Obstetrics Emergencies. Baha M. Sibai 2011, Elsevier
3Obstetric Evidence based Guidelines.Evided by Vincenzo Berghella MD FACOG 2007.
4Anesthesia. Miller R.D.(ed). New York: Churchill Livingstone, Seventh Edition, 2010.
5Aitkenhead A.R., Rowbotham D.J., Smith G. Textbook of anaesthesia. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2007.
6Textbook of Critical Care, sixth Edition. By Mitchell P. Fink, M.D., Edward Abraham, M.D., Jean-Louis Vincent, M.D., Ph.D., and Patrick M. Kochanek, M.D. Philadelphia, Elsevier Saunders, 2011.