Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Marina Šarkele
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Nodrošināt starpdisciplinārās pieejas apguvi biežāko neatliekamo stāvokļu gadījumā.

Priekšzināšanas

Sekmīgi apgūts studiju programmas “Medicīna” A sadaļas saturs (Neatliekamajā medicīnā; Dzemdniecībā un ginekoloģijā; Anestezioloģijā un reanimatoloģijā).

Rezultāti

Zināšanas

Students spēj:
• aprakstīt komandas darba pamatprincipus neatliekamajās situācijās;
• izmantot efektīvas komunikācijas tehnikas un paņēmienus;
• aprakstīt kardiopulmonālās reanimācijas īpatnības pieaugušajiem un grūtniecēm;
• aprakstīt smagas preeklampsijas, metabolo traucējumu un masīvas asiņošanas riska faktorus, simptomus un ārstēšanas iespējas;
• raksturot traumas pacienta ārstēšanas iespējas un īpatnības;
• aprakstīt masīvas asiņošanas riska faktorus, simptomus un ārstēšanas iespējas;
• aprakstīt elektrolītu disbalansa, metabolo traucējumu (piem. diabētiskās ketoacidozes) simptomus un ārstēšanas iespējas pieaugušajiem;
• raksturot anafilakses rašanās iemeslus, rīcības plānu neatliekamajā situācijā;
• izmantot elpceļu nodrošināšanas tehnikas un instrumentus neatliekamajās situācijās;
• raksturot hipovolēmiskā šoka rašanās iemeslus un rīcības plānu neatliekamajā situācijā.

Prasmes

Students spēj efektīvi līdzdarboties multidisciplinārās komandas ietvaros (simulētā vidē) demonstrējot konkrēta klīniskā scenārija sekmīgai realizācijai nepieciešamās komunikācijas un klīniskās prasmes.

Kompetences

Students spēj sekmīgi nodrošināt neatliekamo palīdzību studiju kursā iekļautās akūtās situācijās, strādājot multidisciplinārajā komandā, izprotot procesa būtību un pieņemot pārdomātus savai kompetencei atbilstošus lēmumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsIerobežota izvēleMarina Šarkele, Anna Šibalova, Anna Miskova, Iveta Vigupe, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Santa Smilga, Ardis Bērziņš, Darja Smirnova, Olga Zemļanuhina, Paula Zviedre, Vita Biltauere, Anastasija Gromova
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības (ar spec. Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes)7BakalaursIerobežota izvēleVita Biltauere, Marina Šarkele
Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa)7BakalaursIerobežota izvēleVita Biltauere, Kaspars Šetlers, Ardis Bērziņš, Paula Zviedre, Darja Smirnova, Santa Smilga, Anna Šibalova, Iveta Vigupe, Olga Zemļanuhina, Anna Miskova, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Marina Šarkele
Māszinības (ar specializāciju Bērnu aprūpes māsa)7BakalaursIerobežota izvēleMarina Šarkele, Ardis Bērziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Māszinības (ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa)7BakalaursIerobežota izvēleArdis Bērziņš, Darja Smirnova, Santa Smilga, Anna Šibalova, Iveta Vigupe, Olga Zemļanuhina
Māszinības (ar specializāciju Internās aprūpes māsa)7BakalaursIerobežota izvēleVita Biltauere, Kaspars Šetlers, Ardis Bērziņš, Paula Zviedre, Darja Smirnova, Santa Smilga, Iveta Vigupe, Olga Zemļanuhina, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Marina Šarkele
Māszinības (ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa)7BakalaursIerobežota izvēleVita Biltauere, Kaspars Šetlers, Ardis Bērziņš, Paula Zviedre, Darja Smirnova, Santa Smilga, Iveta Vigupe, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Marina Šarkele
Māszinības (ar specializāciju Operāciju māsa)7BakalaursIerobežota izvēleVita Biltauere, Kaspars Šetlers, Ardis Bērziņš, Paula Zviedre, Santa Smilga, Iveta Vigupe, Olga Zemļanuhina, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Medicīna11MaģistrsIerobežota izvēleKaspars Šetlers, Ardis Bērziņš, Paula Zviedre, Santa Smilga, Anastasija Gromova, Iveta Vigupe, Olga Zemļanuhina, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Marina Šarkele, Anna Miskova, Vita Biltauere, Darja Smirnova, Anna Šibalova
Medicīna11MaģistrsIerobežota izvēleVita Biltauere, Kaspars Šetlers, Ardis Bērziņš, Darja Smirnova, Santa Smilga, Anna Šibalova, Iveta Vigupe, Olga Zemļanuhina, Anna Miskova, Marina Šarkele, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Paula Zviedre