Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Liāna Deklava
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģija

Mērķis

Attīstīt izpratni par savstarpējo attiecību psiholoģiskajām likumsakarībām, veiksmīgas profesionālas komunikācijas nozīmi aprūpes procesa realizācijas laikā, veicināt saskarsmes prasmju attīstību un pilnveidošanu pozitīvai sadarbībai ar sievietēm un viņu ģimenēm, kā arī ar citiem veselības aprūpes profesionāļiem.

Priekšzināšanas

Vidusskolas līmeņa zināšanas sociālajās zinātnēs.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūst zināšanas par saskarsmes struktūru, veidiem, ietekmējošiem faktoriem; izprot vecmātes komunikācijas profesionālās lomas aprūpes procesā; iegūst zināšanas par profesionālas komunikācijas aspektiem saskarsmē; iegūst zināšanas konfliktoloģijā.

Prasmes

Prasme veidot veiksmīgu/pozitīvu saskarsmi ar sievieti un viņas ģimenes locekļiem, kā arī aprūpes procesā iesaistītām personām.

Kompetences

Studenti izprot sievietes vajadzības dažādās klīniskās aprūpes saskarsmes situācijās; izprot veiksmīgas komunikācijas priekšnosacījumus; diferencē riska faktorus iespējamo konfliktu attīstībā un vēlamo uzvedību veiksmīgākai konflikta risināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte3BakalaursObligātsLiāna Deklava
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte3BakalaursObligātsLiāna Deklava