Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Māris Andžāns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika

Mērķis

Kursa “Starptautiskā drošība: teorijas, koncepcijas un jautājumi” mērķis ir analizēt starptautiskās drošības teorētiskos un praktiskos aspektus.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas par starptautisko attiecību veidošanās aspektiem.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par starptautiskās drošības pētniecības teorētiskiem un praktiskiem aspektiem, kas veicinās studentos izpratni un spēju orientēties starptautiskās drošības jautājumu problemātikā un attīstības tendencēs.

Prasmes

Spēja analizēt starptautiskās drošības teorētiskos un praktiskos aspektus.

Kompetences

Spēja orientēties un formulēt argumentētu un pamatotu viedokli par starptautiskās drošības jautājumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE2BakalaursObligāts