Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Kristīne Blumfelde-Rutka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par zīmola jēdziena un zīmolvedības būtību, apskatot to kā aktivitāšu un procesu kopumu mūsdienu starptautiskā biznesa vidē. Izpētīt zīmola vērtības, asociāciju un konkurētspējas veidošanos un to ietekmējošos faktorus.

Priekšzināšanas

Zināšanas par komunikācijas un mārketinga procesu, tā elementiem un elementu savstarpējo mijiedarbību; zināšanas un iemaņas komunikācijas un mārketinga plānošanā; prasmes veikt sociālo zinātņu jomai atbilstošus pētījumus.

Rezultāti

Zināšanas

Apkopo zināšanas par zīmola ietekmi uz uzņēmuma konkurētspēju tirgū un mārketinga un reklāmas jomas veiksmīgu attīstību.

Prasmes

Spēj novērtēt zīmola ietekmi uz pircēju rīcību tirgū, to ietekmējošos faktorus dažādās produktu kategorijās.

Kompetences

Izprot zīmola veidošanas principus, tā vizuālo identitāti, elementus un asociācijas.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR5BakalaursIerobežota izvēleKristīne Blumfelde-Rutka