Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Jūlija Šipicina-Buhgolca
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma; Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika

Mērķis

Sniegt studējošajiem zināšanas starptautiskā biznesa vadībā, stratēģijas izstrādē, ekonomisko procesu analīzē, lai sekmētu viņu spējas veiksmīgi konkurēt un iekļauties starptautiskā darba tirgū.

Priekšzināšanas

Zināšanas mikroekonomikā, vadības teorijā, uzņēmumu stratēģijā un politikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas par starptautiskā biznesa vidi, politiskās, ekonomiskās un tiesiskās sistēmu ietekmi uz to; starptautiskā biznesa formām; uzņēmumu pārvaldības veidiem; cilvēkresursu vadības īpatnībām starptautiskā biznesa vidē; starptautisko stratēģiju veidiem un to izstrādes iespējām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs analizēt un salīdzināt dažādus biznesa risinājumus, ņemot vērā starptautiskās vides ietekmējošus faktorus; izstrādāt biznesa stratēģiju, demonstrēt un aizstāvēt to.

Kompetences

Spēja izstrādāt un realizēt biznesa stratēģijas uzņēmumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE3BakalaursObligātsJūlija Šipicina-Buhgolca
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR3BakalaursObligātsJūlija Šipicina-Buhgolca