Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Kristīne Blumfelde-Rutka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Veidot izpratni par reklāmas vietu un lomu uzņēmumu veiksmīgai darbībai, reklāmas plāna izstrādi un to pielietošanas iespējām.

Priekšzināšanas

Starptautiskās reklāmas organizācijas un vadīšanas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Izprot reklāmas konceptu izstrādi un to pielietošanas iespējas uzņēmuma/ organizācijas mērķu sasniegšanai un konkurētspējas palielināšanai.

Prasmes

Spēj izstrādāt veiksmīgu reklāmas kampaņas plāna projektu, pielietojot dažādus elementus, kas iekļaujami reklāmas vides, preses maketos, Interneta reklāmās, Audio, video klipos.

Kompetences

Visaptveroša izpratne par reklāmas vietu un lomu organizācijas (institūcijas, uzņēmuma) veiksmīgā darbībā. Prot analizēt, un, nepieciešamības gadījumā, dot arī vērtīgus ieteikumus kā veiksmīgāk risināt ar reklāmu saistītus jautājumus dažādos uzņēmumos un organizācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR4BakalaursIerobežota izvēle