Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Marta Urbāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Starptautiskās tiesības

Mērķis

Radīt studentiem izpratni par tiesībām, kas regulē starptautiskos biznesa procesus un veicināt iegūto zināšanu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā un starptautiskajā biznesā.

Priekšzināšanas

Kursa apguvei studentiem nepieciešamas priekšzināšanas tiesību pamatos.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas par starptautisko līgumu būtiskajām sastāvdaļām, tiesiskajiem riskiem, kas saistīti ar starptautiskajiem līgumiem, piemērojamām tiesību normām starptautisko darījumu strīdu risināšanā, piemērotākajām metodēm starptautisko strīdu risināšanā, starptautisko intelektuālo īpašumu tiesību aktualitātēm un starptautiskajām investīciju tiesībām.

Prasmes

Sekmīgas kursa apguves rezultāta studenti iegūst prasmes analizēt un izvērtēt starptautiskā biznesa tiesiskās problēmas, kas ir saistītas ar starptautisko darījumu tiesiskajiem riskiem: piemērojamām tiesību normām, strīdu izšķiršanu starptautiskos darījumos. Studenti iemācās izvērtēt starptautisko komerciālo darījumu līgumu veidus un to efektīvu izmantošanu starptautiskajā uzņēmējdarbībā.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studenti būs kompetenti izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu situāciju analīzei starptautiskajā biznesā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR5BakalaursIerobežota izvēle