Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Gunda Reire
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija); Starptautiskā politika

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir paplašināt zināšanas par starptautisko organizāciju lomu un izaicinājumiem mūsdienu starptautiskajā vidē. Koncentrēsimies uz to, kā starptautiskās organizācijas institucionalizē sadarbību starptautiskā līmenī, ieskaitot to radīšanu, iekšējo dinamiku un sarežģītās attiecības ar valstīm dažādos jautājumos. Kursā tiks aplūkota dažādu starptautisko organizāciju darbība dažādās jomās – kolektīvā drošība, tirdzniecība, finanses, demokrātijas veicināšana un cilvēktiesības, reģionālā integrācija u.c. Tiks aptvertas ANO, PTO, IMF, EDSO un citas organizācijas. Caur starptautisko organizāciju darbības prizmu analizēsim starptautisko aktieru vērtības, intereses un institucionālos mehānismus un pielietosim šīs atziņas, lai izprastu dziļāk starptautisko sadarbību un konfliktu kopumā.

Priekšzināšanas

Vispārīgas zināšanas par starptautisko attiecību teorijām un metodēm, kā arī vēstures pamatzināšanas par periodu pēc Otrā pasaules kara.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kurss paplašinās zināšanas un sniegs vispārēju un salīdzinošu analīzi par starptautiskajām organizācijām, to lomu un izaicinājumiem mūsdienu starptautiskajā vidē. Kurss sniegs studentiem zināšanas par starptautisko organizāciju darbības teorētiskajiem un empīriskajiem aspektiem starptautiskajā politikā, ieskaitot to ietekmi uz starptautiskās sadarbības praksi un konfliktu, starptautiskā miera un drošības uzturēšanu, starptautiskajām ekonomiskajām attiecībām u.c.

Prasmes

Studiju kursā, balstoties uz dažādu starptautisko organizāciju gadījumu analīzi, tiks veidotas studentu prasmes piemērot teorētiskas zināšanas par starptautiskajām organizācijām, analizējot to praktisko darbību.

Kompetences

Studiju kurs mērķis ir trenēt studentu kompetenci līdz līmenim, lai spētu brīvi analizēt starptautisko organizāciju lomu starptautiskajā sistēmā, izvērtēt to funkciju īstenošanu, kā arī novērtēt starptautisko organizāciju pieņemto lēmumu ietekmi uz starptautiskajām attiecībām īstermiņā un ilgtermiņā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, IGDMeng3MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskās attiecības un diplomātija, SEDM3MaģistrsIerobežota izvēle