Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Kristīne Blumfelde-Rutka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par reklāmas un starptautiskās reklāmas lomu un uzdevumiem tirgvedībā, kā arī starptautiskās reklāmas organizācijas īpatnībām.

Priekšzināšanas

Starptautiskais mārketings.

Rezultāti

Zināšanas

Izpratne par reklāmas lomu vēsturiskā skatījumā un zināšanas par reklāmu kā informācijas specifisku veidu.
Izpratne par reklāmas būtību un uzdevumiem un reklāmas lomu mārketinga sistēmā.

Prasmes

Spēj raksturot reklāmas veidus un to pielietojamību.
Noteikt reklāmas kampaņas un tās plānošanas stadijas, kā arī novērtēt reklāmas efektivitāti.

Kompetences

Spēj raksturot starptautiskās reklāmas struktūru un globālās reklāmas kampaņu īpatnības.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR3BakalaursObligātsInta Buša