Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Ilze Rūse
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Starptautiskās tiesības

Mērķis

Sniegt pamatzināšanas publiskajās starptautiskajās tiesībās, precizēt mūsdienu starptautisko tiesību galvenos principus, izskaidrot prakses pamatotību un tiesību interpretāciju starpvalstu attiecībās, kā arī nodrošināt izpratni par Eiropas Savienības tiesību un institucionālās darbības principiem.

Priekšzināšanas

Studentiem nepieciešamas vispārīgas zināšanas par principiem un jēdzieniem tiesību teorijā, kā arī par politiku un likumu.

Rezultāti

Zināšanas

Students izprot galvenos starptautisko tiesību terminus, prot sameklēt piemērojamās tiesību normas konkrētā situācijā, novērtēt tiesisko situāciju, salīdzināt dažādus tiesību institūtus.

Prasmes

Students prot apkopot būtisku informāciju, kas attiecas uz konkrēto tiesisko situāciju, pielietot tiesību interpretācijas metodes, lietot starptautisko tiesību terminus, prezentēt savu viedokli.

Kompetences

Spēj izmantot iegūtās zināšanas praksē, vērtēt konkrēto tiesisko situāciju no starptautisko publisko tiesību viedokļa, argumentēt strīdos, loģiski izskaidrot tiesiskās situācijas no starptautisko tiesību viedokļa.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, IGDMeng2MaģistrsIerobežota izvēleAleksandrs Fillers, Māra Rūse