Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs: Inna Dovladbekova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Radīt studentos izpratni par starta uzņēmumiem pieejamajiem atbalsta rīkiem – akseleratori, biznesa eņģeļi, riska kapitālisti u.c., kā arī zināt katra no tiem priekšrocības un trūkumus un radīt prasmi veiksmīgi tiem pieteikties.

Priekšzināšanas

Prakstiskajā uzņēmējdarbībā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti beidzot šo kursu:
• varēs raksturot katra starta uzņēmuma atbalsta rīku;
• spēs salīdzināt dažādos starta uzņēmumos pieejamos atbalsta rīkus;
• aprakstīt starta uzņēmuma atbalsta rīku funkcijas un darbības principus;
• varēs novērtēt starta uzņemuma piemērotāko atbalsta rīku.

Prasmes

Studenti beidzot šo kursu pratīs:
• aizpildīt atbalsta rīkiem nepieciešamos materiālus;
• prezentēt atbalsta rīkiem nepieciešamās/piemērotās prezentācijas (pitch prezentācija, pitch deck u.tml.);
• apkopot būtiskāko informāciju par starta uzņēmumu, lai tiem varētu ieteikt piemērotāko atbalsta rīku;
• analizēt reālas situācijas un meklēt tām risinājumus, ko piedāvā Latvijas un Starptautiskā starta uzņēmējdarbības vide.

Kompetences

Studenti beidzot šo kursu būs spējīgi:
• argumentēt savu viedokli par starta uzņēmuma pieejamajiem atbalsta rīkiem un to piemērotamību konkrētajam starta uzņēmumam;
• strādāt komandā un deleģēt pienākumus;
• izstrādāt plānu starta uzņēmuma tālākai attīstībai finanšu piesaistē;
• balstoties uz analīzi un faktiem, īstenot savas biznesa idejas.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starta uzņēmējdarbības vadība5BakalaursIerobežota izvēleKristaps Zaļais