Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Evija Liepa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika

Mērķis

Veidot studentos izpratni par statistikas lomu tirgus apstākļos.

Priekšzināšanas

Matemātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst zināšanas par informāciju, tās iegūšanas iespējām, grupēšanu, datu apstrādes metodēm.

Prasmes

Studējošie loģiski un pamatoti atbild uz jautājumiem par apskatītajiem tematiem, analizē lekcijās aplūkotos teorētiskos jautājumus; spēj uztvert un sistematizēti konspektīvā veidā izklāstīt galvenos statistikas teorētiskos jautājumus un likumsakarības.

Kompetences

Studējošie spēs klasificēt kopas, veikt matricu ekonomisko interpretāciju, izskaidrot funkciju pētīšanas algoritmu, definēt finanšu matemātikas jēdzienus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE2BakalaursObligāts
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR2BakalaursObligāts