Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Madara Miķelsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķis

Sniegt pamatinformāciju par statistisko metožu uzbūvi, pamatdarbu ar IBM SPSS, datu vizualizācijas pamatprincipiem, kā arī atpazīt medicīniskās publikācijās izmantotās statistikas metodes.

Priekšzināšanas

Kursa apguvei studentiem nepieciešamas priekšzināšanas matemātikā vismaz vidusskolas līmenī un pamatiemaņas darbam ar datoru.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
* Korekti vizualizēt statistiskos datus;
* Izveidot anketas interneta vidē.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:
* Pratīs ievadīt datus Excel un IBM SPSS programmās;
* Pratīs veikt pamatmanipulācijas IBM SPSS programmā.

Kompetences

Prasmes identificēt un pielietot praksē svarīgākos pamatstatistikas jēdzienus un terminoloģiju.

Plānojums

Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības2MaģistrsIerobežota izvēleMāra Grēve
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības2MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības2MaģistrsIerobežota izvēleMadara Miķelsone