Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Vladimirs Voicehovskis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīna

Mērķis

1) apgūt anamnēzes ievākšanas principus reimatoloģiskās slimības noteikšanā/izslēgšanā;
2) iemācīties perifēro locītavu un mugurkaula kustīguma izmeklēšanas principus;
3) apgūt slimību būtību (patoģenēzes galvenos mehānismu, klīniskās izpausmes), diagnostikas (imunoloģiskās analīzes, radioloģiskie izmeklējumi) un terapijas principus, prognozi;
4) iemācīties izvēlēties un interpretēt laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas datus dažādu reimatoloģisko slimību gadījumā;
5) veicināt studentu klīniskās domāšanas attīstību.

Priekšzināšanas

Normālā anatomija, histoloģija, normālā fizioloģija, bioķīmija, medicīnas fizikas pamati, bioloģija un ģenētikas pamati, mikrobioloģija/imunoloģija, iekšķīgās slimības ar propedeitiku.

Rezultāti

Zināšanas

• Mērķtiecīgi savākt anamnēzi, pārzināt balsta un kustību sistēmas fizikālās izmeklēšanas principus, tādējādi nosakot iespējamo diagnozi un izvērtējot terapijas drošību.
• Definēt reimatoloģisko slimību patoģenēzes aspektus, diagnostikas (klasifikācijas un diagnostiskie kritēriji) un terapijas principus.
• Analizējot iegūto informāciju, noteikt diagnozi, izvērtēt slimības aktivitāti un prognozi.
• Stomatologa praksē veikto biopsiju histoloģisko rezultātu interpretācija un to pielietojums praksē – sadarbības aspekti ar reimatologu.
• Aprakstīt neatliekamās un steidzamās situācijas reimatoloģiskiem pacientiem stomatologa praksē.

Prasmes

• Prast kontaktēt ar pacientiem, viņu radiniekiem, kolēģiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām.
• Prast savākt anamnēzi.
• Veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu.
• Orientēties reimatoloģijas praksē pielietojamo laboratoro un radioloģisko izmeklējumu rezultātos.
• Orientēties reimatoloģisko slimību terapijas principos un terapijas drošības uzraudzības aspektos.
• Prast apkopot iegūtos simptomus un noformēt diagnozi un slimības vēstures fragmentus.

Kompetences

• Izvērtēt iegūtos anamnēzes, fizikālās izmeklēšanas datus, nosakot darba diagnozi un diferenciāldiagnozi/-es.
• Sastādīt un pamatot nepieciešamo laboratoro un radioloģisko izmeklējumu plānu darba diagnozes apstiprināšanai un diferenciāldiagnozes izslēgšanai.
• Interpretēt laboratoro un radioloģisko izmeklējumu rezultātus.
• Orientēties reimatoloģisko slimību spektrā, to patoģenēzē, diagnostikas un terapijas pamatprincipos.
• Spēt analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un pamatot savu viedokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF9MaģistrsIerobežota izvēle
Zobārstniecība, SSNSF9MaģistrsIerobežota izvēleJūlija Zepa, Inita Buliņa
Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz9MaģistrsIerobežota izvēle