Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Sandra Mihailova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Vadībzinātne; Tirgzinības un reklāma; Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Klīniskā psiholoģija

Mērķis

Nodrošināt iespēju studentiem apgūt zināšanas par stresa koncepciju, stresa izraisītiem efektiem, par sociālā atbalsta lomu stresa situācijās, par stresa izpausmēm un būtību profesionālajā darbā, par stresa iespējamām sekām, par stresa pārvarēšanas stratēģijām.

Priekšzināšanas

Vispārīgā psiholoģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie izprot un izklāsta stresa koncepciju, stresa saistību ar cilvēka veselību, sociālo atbalstu un profesionālo darbu, stresa iespējamās sekas; izprot stresa pārvarēšanas stratēģijas.

Prasmes

Studējošie argumentēti diskutē par stresa saistību ar cilvēka veselību un profesionālo darbu un psiholoģisko noturību; par stresa pārvarēšanas stratēģijām.

Kompetences

Studējošie novērtē stresa ietekmes riskus, izskaidro stresa saistību ar cilvēka veselību un profesionālo darbu; orientējas stresa pārvarēšanas stratēģijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 1Free choiceSandra Mihailova
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 2Free choiceSandra Mihailova