Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Marta Herca

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_202LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorijaMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Marta Herca
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas16
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas8
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūts kurss "Ievads studijās un specialitātē".
Mērķis:
Sagatavot citos studiju kursos radīto studentu radošo un praktisko darbu publikācijas studentu medijā (portālā skalak.rsu.lv, radio "Runā skaļāk!"), nodrošinot stabilu studentu medija darbību, palielinot tā satura kvalitāti un ietekmi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Studentu medija darbības principi, žurnālistikas ētika.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Intervijas pamatprincipi. Izpēte, jautājumu sagatavošana.Nodarbības1.00datorklase
3Valoda, teksts – teksta rakstīšana internetam, tipogrāfija, teksta izkārtojums, valodas lietojums.Lekcijas1.00auditorija
4Fotogrāfija kā intervijas sastāvdaļa.Nodarbības1.00auditorija
5Vizuāla stāsta veidošanas pamatprincipi. Fotogrāfija un grafika.Nodarbības1.00auditorija
6Kvalitatīvs skaņas ieraksts, skaņas apstrāde. Audiostāsta plānošana un izveide.Nodarbības1.00auditorija
7Attēlu apstrādes tehnikas. Stāsta ielaišana sociālo tīklu apritē.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Studentu medija darbības principi, žurnālistikas ētika.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.50auditorija
2Intervijas pamatprincipi. Izpēte, jautājumu sagatavošana.Nodarbības0.50auditorija
3Valoda, teksts – teksta rakstīšana internetam, tipogrāfija, teksta izkārtojums, valodas lietojums.Lekcijas1.00auditorija
4Fotogrāfija kā intervijas sastāvdaļa.Nodarbības0.50auditorija
5Vizuāla stāsta veidošanas pamatprincipi. Fotogrāfija un grafika.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Piedalīšanās studentu medija darba plānošanā. Dažāda žanra un formātu publikāciju sagatavošana (atkarībā no konkrētās studiju programmas satura un mērķiem). Medija komunikācijas nodrošināšana (atkarībā no konkrētās studiju programmas satura un mērķiem).
Vērtēšanas kritēriji:
Sagatavoto publikāciju/komunikācijas materiālu skaits un kvalitāte – 70%. Sadarbība, atbildīgums, termiņu ievērošana – 30%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Par medija darba plānošanu. Par medija darba organizēšanu, redakcijas komandas darbu. Par publikāciju sagatavošanu dažādos žanros un formātos. Par medija satura komunikāciju.
Prasmes:Plānot un vadīt studiju medija darbu. Strādāt studentu medijā. Sagatavot publikācijas. Sagatavot un vadīt medija satura komunikāciju. Darbs redakcijas komandā.
Kompetences:Medija darba profesionālie principi un ētika. Medija satura kvalitāte.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Literatūra praktiskajam kursam nav paredzēta. Literature is not intended for the practical course