Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Kristaps Zaļais

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_165LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:EkonomikaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kristaps Zaļais
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas
Kopā kontaktstundas
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Mikroekonomika, makroekonomika, ekonomisko pētījumu metodoloģija.
Mērķis:
Iegūt praktiskas iemaņas zinātniskā darba izstrādāšanā, paplašinot un sistematizējot teorētiskās zināšanas un apgūstot prasmi tās pielietot izvēlētā temata izpētē, problēmu formulēšanā un pamatotu secinājumu un priekšlikumu izstrādāšanā.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Teorētiskā materiāla apkopošana un analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju darba formāta atbilstība RSU metodiskajiem norādījumiem. Studiju darba satura kvalitāte. Studiju darba prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūt zināšanas par pētniecisko darbu veidošanu un tam pielietojamās metodes.
Prasmes:Prast veikt pētījumu un veikt datu analīzi, kā arī apkopot dažādas teorijas un paust savu viedokli par tām. Kā arī izdarīt secinājumus par veikto pētniecisko darbu.
Kompetences:Būt spējīgam prezentēt savu darbu, kā arī to aizstāvēt un paust savu nostāju uz uzdotajiem jautājumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1-