Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs: Kristaps Zaļais
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika

Mērķis

Iegūt praktiskas iemaņas zinātniskā darba izstrādāšanā, paplašinot un sistematizējot teorētiskās zināšanas un apgūstot prasmi tās pielietot izvēlētā temata izpētē, problēmu formulēšanā un pamatotu secinājumu un priekšlikumu izstrādāšanā.

Priekšzināšanas

Mikroekonomika, makroekonomika, ekonomisko pētījumu metodoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūt zināšanas par pētniecisko darbu veidošanu un tam pielietojamās metodes.

Prasmes

Prast veikt pētījumu un veikt datu analīzi, kā arī apkopot dažādas teorijas un paust savu viedokli par tām. Kā arī izdarīt secinājumus par veikto pētniecisko darbu.

Kompetences

Būt spējīgam prezentēt savu darbu, kā arī to aizstāvēt un paust savu nostāju uz uzdotajiem jautājumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika2BakalaursObligātsInna Dovladbekova, Tatjana Muravska, Ieva Kalve, Henrijs Kaļķis, Romāns Putāns, Irina Rezepina, Jekaterina Pankova, Kristīne Blumfelde-Rutka
Starptautiskais mārketings un reklāma2BakalaursObligātsTatjana Muravska, Inna Dovladbekova, Ieva Kalve, Henrijs Kaļķis, Romāns Putāns, Irina Rezepina, Kristīne Blumfelde-Rutka, Jekaterina Pankova, Anželika Berķe-Berga
Starta uzņēmējdarbības vadība2BakalaursObligātsIeva Kalve, Henrijs Kaļķis, Romāns Putāns, Irina Rezepina, Kristaps Zaļais, Jekaterina Pankova