Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Kristīne Blumfelde-Rutka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma; Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Veikt patstāvīgu pētniecisko darbu starptautiskā mārketinga un reklāmas vai starta uzņēmējdarbības vadības vai starptautiskā biznesa un ilgtspējīgas attīstības zinātnes apakšnozarēs, pamatojot tēmas aktualitāti, izvirzot pētījuma mērķi, uzdevumus, hipotēzi, izmantojot pētījuma metodes.

Priekšzināšanas

Statistika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Praktiskā uzņēmējdarbība, Ekonomisko pētījumu metodoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par pētījuma nepieciešamību, būtību, pētījuma struktūru;
Izpratne par ekonomiskām kopsakarībām;
Zināšanas par starptautiskā mārketinga un reklāmas, starta uzņēmējdarbības vadības, starptautiskā biznesa un ilgtspējīgas attīstības pētījumu izstrādi;
Zināšanas par informācijas avotu meklēšanas un strukturēšanas principiem.

Prasmes

Spēj realizēt analītiskos pētījumus;
Spēj analizēt biznesa vidi;
Spēj izvērtēt uzņēmējdarbības uzsākšanas riskus un iespējas;
Spēj prognozēt ekonomisko tendenču attīstību.

Kompetences

Spēj izstrādāt loģiskus un strukturētus pētījumus starptautiskā mārketinga un reklāmas, starta uzņēmējdarbības vadības, starptautiskā biznesa un ilgtspējīgas attīstības jomās;
Spēj veikt prognozes par nozares attīstību un tendencēm.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE3BakalaursObligāts
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR3BakalaursObligāts