Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Jeļena Krasiļņikova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_019LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jeļena Krasiļņikova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbkatrsu[pnkts]lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomija, histoloģija, fizika, ķīmija un bioloģija.
Mērķis:
Sniegt zināšanas šūnas metabolismā saistībā ar oksidatīvo stresu un cilvēka organisma aizsardzības sistēmu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Oksidatīvais stress un šūnas metabolisms: asins un šūnu enzīmu aktivācija normā un patoloģijā.Lekcijas1.00auditorija
2Antioksidantu grupu klasifikācija, homeostāze un organisma antioksidatīvās aizsardzības kapacitāte.Lekcijas1.00auditorija
3Brīvie radikāļi: kā bioķīmisko procesu atvasinājumi organismā.Nodarbības1.00laboratorija
4Brīvie radikāļi: kā bioķīmisko procesu atvasinājumi organismā. Antioksidatīvā regulācija un aizsardzība.Nodarbības1.00laboratorija
5Antioksidatīvā regulācija un aizsardzība.Nodarbības1.00laboratorija
6Oksidatīvais stress: adaptācija, bojājumi, reparācija un šūnu nāve (apoptoze normā un patoloģijā).Nodarbības1.00laboratorija
7Oksidatīvais stress: adaptācija, bojājumi, reparācija un šūnu nāve (apoptoze normā un patoloģijā).Nodarbības1.00laboratorija
8Oksidatīvais stress un antioksidatīvā aizsardzība: kā tas darbojas praksē?Nodarbības1.00laboratorija
9Brīvo radikāļu un dažu citu ASF noteikšana laboratorijā.Nodarbības1.00laboratorija
10Totālā Antioksidatīvā Statusa (kopējie antioksidanti) noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
11Pataloģiskie stāvokļi, saistīti ar oksidatīvo stresu un pazeminātu antioksidatīvo aizsardzību.Nodarbības1.00laboratorija
12Organisma imunitātes spēju paaugstināšanas iespējas homeostāzes korekcijai.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentu patstāvīgais darbs ar oriģināliem literatūras avotiem. Patstāvīga prezentācijas un posteru sagatavošana. Dalība praktiskajā pētījumā katedrā.
Vērtēšanas kritēriji:
Ietver sevī kontroltestus (studentu sagatavoti atbilstoši apgūtajam materiālam), klīnisko gadījumu analīzi, saistībā ar oksidatīvā stresa ietekmi uz šūnas metabolismu. Eksaminācija (noslēguma darbs): Ietver diskusiju par apgūto teorētisko daļu un patstāvīgi sagatavotu prezentāciju; atbildes uz jautājumiem par oksidatīvā stresa ietekmi uz organisma homeostāzi, antioksidatīvo organisma sistēmu un šūnas metabolismu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa beigās studentiem jāzina: 1) par brīvo radikāļu veidošanos un darbību normā un patoloģijā; 2) par antioksidantiem, mikroelementiem, viņu lomu normā, izmaiņām riska grupās, kā arī plašāk izplatīto slimību un patoloģisko stāvokļu gadījumos; 3) par laboratorijas praksē lietojamo analītisko aparatūru un modernām, standartizētām analītiskajām metodēm, kā arī jābūt informētiem par pastāvošajā likumdošanā reglamentēto analīžu kvalitātes kontroli.
Prasmes:Kursa beigās studentiem jāprot izskaidrot: 1) brīvo radikāļu un aktīvo skābekļa formu veidošanos organismā fizioloģiskos procesos un patoloģijā; 2) oksidatīvā stresa ietekmi uz šūnas metabolismu un visu organismu kopumā; 3) organisma antioksidatīvās aizsardzības sistēmas darbības nozīmīgums un iespējas tās paaugstināt.
Kompetences:Kursa beigās, studentiem jāspēj izvērtēt: 1) kopējo antioksidatīvo kapacitāti organismā, izmantojot pieejamos bioķīmiskos testus; 2) oksidatīvā stresa līmeni un saistību ar homeostāzes izmaiņām; 3) antioksidatīvo sistēmu disfunkciju saistību ar klīniskās bioķīmijas analīzēm.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lieberman, M.A. and Peet, A. 2012. Marks's Basic Medical Biochemistry. 4th ed. Lippincott Williams& Wilkins
2PamelaC.C, Rishard A.H Biochemistry -Lippincots Illustrative Reviws, 4-th ed. Lippincott, Williams, 2005
3Inflammation, Aging, and Oxidative Stress Bondy, Stephen C., Campbell, Arezoo (Eds.); 2016
4Free Radicals in Human Health and Disease Rani, Vibha, Yadav, Umesh (Eds.); 2015
5Oxidative Stress in Cancer Biology and Therapy Spitz, D.R., Dornfeld, K.J., Krishnan, K., Gius, D. (Eds.); © 2012
6Redox Signaling and Regulation in Biology and Medicine Claus Jacob and Paul G. Winyard. (Eds.); April 2009
7Olle Selenius, Brian Alloway, Jose A. Centeno et al. Essentials of Medical Geology. Impacts of the Natural Environment on Public Health. ELSEVIER Acad. Press. 2005., pp. 812.
Papildus literatūra
1Ferrier D.R. Biochemistry, 6-th ed.: Lippincot , Willkins, 2011
2Sinatra S.I. Metabolic cardiology ; Basic Health
3June H. Mcdermott. Antioxidant Nutrients: Current Dietary Recommendations and research update.
4Peter H. Proctor, Edwards S. Reynolds. Free Radicals and Disease in Man.
5Thomas M. Devlin. Textbook of biochemistry with clinical correlations 7e. 2011
Citi informācijas avoti
1Journal „European Journal of Clinical Nutritions”
2Journal „Free Radicals in Biology and Medicine„
3http://www.nutraingredients.com