Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Fizikas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Andris Mikulis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Mehānika; Biomehānika

Mērķis

Studenti iegūs zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas gan citu mācību disciplīnu apguvei, gan arī ortopēda speciālista izglītībā.

Priekšzināšanas

Zināšanas matemātikā un fizikā. Valsts valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studenti:
1. Iegūs un nostiprinās zināšanas teorētiskajā mehānikā.
2. Izpratīs absolūti cieta ķermeņa dinamikas likumsakarības.
3. Izpratīs brīvas, rimstošas un uzspiestas svārstības, viļņu procesus.
4. Izpratīs elastīga ķermeņa deformācijas mehānismus.

Prasmes

1. Orientēsies teorētiskās mehānikas terminos.
2. Izmantos iegūtās zināšanas cietvielu un bioloģisko audu mehānisko īpašību aprēķināšanā.
3. Lietos fizikālus jēdzienus un likumsakarības cilvēka ķermeņa locekļu rotācijas kustības kinemātikas uzdevumu aprēķināšanā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt teorētiskās mehānikas likumu nozīmi cilvēka ķermeņa kustības statikā un dinamikā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO1BakalaursObligātsAleksandrs Mičko, Andris Mikulis