Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Aija Zilvestre
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt zināšanas, prasmi un izpratni par latīņu valodas lietošanu un nozīmi dažādu zinātņu terminoloģijā, integrēt latīņu valodas zināšanas citu studiju priekšmetu apguvē, kā arī profesionālajā darbībā.

Priekšzināšanas

Latviešu un angļu valodas alfabēts.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās:
• latīņu valodas terminoloģijas izrunas un rakstības pamatlikumus;
• kā identificēt latīņu un grieķu cilmes vārdus;
• likumus vārdu savienojumu/ grieķu cilmes klīnisko terminu veidošanai, skaidrošanai un lietošanai.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais pratīs:
• pareizi lasīt un rakstīt vārdus/ vārdu savienojumus/ terminus;
• veidot jaunus vārdus un tos identificēt;
• klasificēt un salīdzināt klīniskos terminus,
• izprast latīņu "spārnotos" teicienus, interpretēt to nozīmi.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs pareizi lietot klīniskos terminus mācību situācijās un profesionālajā darbībā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.