Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs: Juris Stukāns
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Iepazīstināt studējošos ar tiesību teorijas pamatiem. Veicināt studējošo prasmi patstāvīgi analizēt juridiskos procesus, vienlaikus izskaidrojot tiesību teorētisko bāzi un pamatus, tiesību būtību un funkcijas, uzmanību pievēršot publiskajām un privātajām tiesībām. Papildus attīstīt studējošo izpratni par valsts, tās sociālo, juridisko un politisko struktūru, par tiesību teoriju kā studiju kursa vietu un nozīmi kopējā studiju procesā. Dot studentiem iespēju ar tiesību teorijas kursa starpniecību apgūt jurisprudences svarīgākās zināšanas, kas ir izmantojamas visās tiesību zinātnes nozarēs un profesionālajā praksē.

Priekšzināšanas

Ievads tiesību zinātnē.

Rezultāti

Zināšanas

Par tiesību teorijas vispārīgiem principiem un tiesību normu sistēmu, kura regulē cilvēka stāvokli sabiedrībā un valstī, par tiesību teorijas pamatiem.

Prasmes

Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt tiesību teorijas pamatjautājumus, kā arī risināt praktiska rakstura jautājumus.
Prasmes zināšanas pielietot praksē – identificēt un risināt praktiska rakstura problēmas, kas saistītas ar tiesību teorijas jautājumiem.
Komunikācijas prasmes – spēt komunicēt par tiesību teorijas jautājumiem.
Spēt komunicēt par tēmu, lietojot atbilstošo terminoloģiju.
Ievirze tālākās mācīšanās prasmēm – atlasīt un izvērtēt literatūras avotus par tēmu.
Prast pielietot normatīvos aktus par apgūto studiju kursu.

Kompetences

Spēja piemērot tiesību iztulkošanas metodes, spēja izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Tiesību normu piemērošana (tiesību teorijā un citās nozarēs) ne tikai “mehāniski”, bet atbilstoši sabiedrības interesēm un prioritātēm, tādā veidā sintezējot prasmes strādāt ar normatīvo aktu bāzi un tiesību izpratni kopumā. Piedāvāt ne tikai formālus tiesību nozares problēmjautājumu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm, kā arī uzlabotu valsts pārvaldi kopumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne3MaģistrsObligātsJuris Zīvarts
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsLinards Muciņš, Juris Zīvarts
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsVineta Krutko
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsLinards Muciņš
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsVineta Krutko
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1MaģistrsObligātsJuris Zīvarts
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsVineta Krutko, Linda Reisa
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsLinda Reisa, Eduards Ikvilds
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsLinards Muciņš, Juris Zīvarts
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsLinards Muciņš
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsVineta Krutko
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsVineta Krutko, Juris Stukāns
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1MaģistrsObligātsJuris Zīvarts
Tiesību zinātne1BakalaursObligāts
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsJuris Stukāns
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsLinards Muciņš
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsLinards MuciņšJuris Zīvarts,
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsJuris Stukāns
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsJuris Stukāns
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsJuris Stukāns
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsJuris Stukāns
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsLinards Muciņš
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsJuris Stukāns
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsLinards Muciņš
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsJuris Stukāns
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsJuris Stukāns
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsJuris Stukāns
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsLinards Muciņš
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsJuris Stukāns
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsLinards Muciņš
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsJuris Stukāns
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsJuris Stukāns
Tiesību zinātne 1BakalaursObligāts