Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Patoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 0
Kursa vadītājs: Tatjana Bogdanova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Tiesu medicīna

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar tiesu medicīnas pamatprincipiem, metodēm, Latvijas Republikas likumiem, dažāda veida miesas bojājumu patoģenēzi, patomorfoloģiju, kā arī nāves iestāšanās mehānismiem un attiecīgās dokumentācijas aizpildīšanu.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas cilvēka anatomijā, histoloģijā, patoloģijā, fizikā, ķīmijā, traumatoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais iegūs pamatzināšanas tiesu medicīnā, kā arī zināšanas par Latvijas Republikas likumiem, kuri saistīti ar tiesu medicīnisko ekspertīzi un autopsijas veikšanu, medicīniskās dokumentācijas korektu aizpildīšanu.

Prasmes

Topošais ārsts atpazīs gadījumus, kur nepieciešama tiesu medicīniskā ekspertīze, un pratīs pieaicināt ekspertu vai saistīties ar tiesībsargājošām institūcijām; pratīs aizpildīt medicīnas apliecību par nāves cēloni.

Kompetences

Izmantojot prasmes sadarboties ar tiesu medicīniskās ekspertīzes sistēmu un tiesībsargājošām instancēm, ārsta darbības ietvaros studējošais veicinās vardarbīgas nāves un vardarbīgu bojājumu atklāšanu, kas ir svarīgs tiesiskas valsts funkcionēšanas un noziegumu apkarošanas aspekts.
Apzinoties kļūdainas ārsta rīcības sekas pacientam un ārstam, spēs apzināti izvairīties no analogām situācijām.

Plānojums

Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsMarta Riekstiņa, Tatjana Tone, Ilze Štrumfa
Medicīna11MaģistrsObligātsMarta Riekstiņa, Tatjana Tone, Ilze Štrumfa
Pediatrija11MaģistrsObligātsTatjana Tone, Ilze Štrumfa
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsTatjana Tone
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsTatjana Tone, Marta Riekstiņa
Medicīna11MaģistrsObligātsTatjana Tone, Marta Riekstiņa
Pediatrija11MaģistrsObligātsTatjana Tone
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsTatjana Tone
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsTatjana Tone, Marta Riekstiņa
Medicīna11MaģistrsObligātsMarta Riekstiņa, Tatjana Tone
Pediatrija11MaģistrsObligātsTatjana Tone
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsTatjana Tone
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsTatjana Tone, Juliana Gabriella Pavļenko
Medicīna11MaģistrsObligātsMarta Riekstiņa
Pediatrija11MaģistrsObligātsTatjana Tone, Juliana Gabriella Pavļenko
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsMarta Riekstiņa, Juliana Gabriella Pavļenko, Gatis Ķiršakmens
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligāts
Medicīna11MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligāts
Pediatrija12MaģistrsObligāts