Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lidija Rozentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:11.11.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_026LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lidija Rozentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Elementāras zināšanas cilvēka anatomijā, psiholoģijā, ķīmijā, fizikā.
Mērķis:
Iegūt zināšanas tiesu medicīnas pamatdisciplīnās un psihiatrijā, kuras nepieciešamas juristam un sociālajam darbiniekam.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ārsta kā speciālista vai eksperta iesaistīšana izziņas, izmeklēšanas vai tiesas procesā. Kriminālprocesa likums. Tiesu ekspertu likums. Medicīnisko dokumentu juridiskā nozīme. Tiesu medicīniskā dokumentācija. Likumi par mirušā ķermeņa aizsardzību un kārtību, kādā izņemami audi un orgāni pārstādīšanai.Lekcijas2.00auditorija
2Ārsta un izmeklētāja darbība un risināmie jautājumi mirušā apskatē notikuma vietā. Līķa pazīmes dažādā pēcnāves periodā. Mācība par nozieguma pēdām – trasoloģija.Lekcijas2.00auditorija
3Tiesu medicīnas traumatoloģija. Miesas bojājumu smaguma novērtēšanas medicīniskie kritēriji. Tiesmedicīnisko ekspertīžu veidi.Lekcijas1.00auditorija
4Tiesu medicīniskā ekspertīze dzimumnoziegumu gadījumos.Lekcijas2.00auditorija
5Psihiskās slimības un traucējumi.Lekcijas2.00auditorija
6Tiesu psihiatrijas priekšmets.Lekcijas1.00auditorija
7Tiesu medicīnas centra organizācija. Tiesu medicīnas apakšdisciplīnas, laboratorijas.Nodarbības2.00auditorija
8Līķa tiesu medicīniskā ekspertīze.Nodarbības2.00auditorija
9Tiesu psihiatrijas jautājumi.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ārsta kā speciālista vai eksperta iesaistīšana izziņas, izmeklēšanas vai tiesas procesā. Kriminālprocesa likums. Tiesu ekspertu likums. Medicīnisko dokumentu juridiskā nozīme. Tiesu medicīniskā dokumentācija. Likumi par mirušā ķermeņa aizsardzību un kārtību, kādā izņemami audi un orgāni pārstādīšanai.Lekcijas1.00auditorija
3Tiesu medicīnas traumatoloģija. Miesas bojājumu smaguma novērtēšanas medicīniskie kritēriji. Tiesmedicīnisko ekspertīžu veidi.Lekcijas1.00auditorija
4Tiesu medicīniskā ekspertīze dzimumnoziegumu gadījumos.Lekcijas1.00auditorija
6Tiesu psihiatrijas priekšmets.Lekcijas1.00auditorija
9Tiesu psihiatrijas jautājumi.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sagatavoties semināriem, uzrakstīt referātu, sagatavoties teorētisko zināšanu pārbaudei – daudzatbilžu testiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Daudzatbilžu testi tiesu medicīnā un psihiatrijā (2). Patstāvīgais darbs – referāts.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst juristam nepieciešamās priekšzināšanas tiesu medicīnā un psihiatrijā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izprot tiesu medicīnas un tiesu psihiatrijas ekspertu sniegtos atzinumus.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie lieto iegūtās zināšanas veicot jurista vai sociālā darbinieka darbu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Teteris O. Tiesu medicīnas esence. R., Rasa ABC, 2004.
2Tiesu medicīnas praktikums, RSU, Rīga, 2007.
3Kavalieris A., Edvardsons, Lapiņš, Volksone V. ,Teteris O. u.c. Tiesu ekspertīzes Latvijā. Rokasgrāmata izziņas darb., 2002.
4LR Kriminālprocesa likums, 2005.