Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Viesturs Liguts
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par akūtu eksogēnu intoksikāciju epidemioloģiju, toksikokinētiku, toksikodinamiku un ārstēšanas īpatnībām, atsevišķu saindēšanās veidu klīnisko norisi, ieteiktiem ārstēšanas principiem un aktuālākām (biežāk saindēšanās iemesls un/vai augsta toksicitātes pakāpe) indīgām vielām, kā arī iemācīt studentiem rīkoties neatliekamās, dzīvībai bīstamās, toksisku vielu izraisītās situācijās pirms ārsta ierašanās.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomijas pamati, fizioloģija un patoloģijas pamati, medicīniskā bioķīmija, farmakoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti papildinās zināšanas klīniskajā toksikoloģijā – par toksikoloģiski aktuālākajām vielām, to toksicitātes izpausmēm un ārstēšanas iespējām.

Prasmes

Students spēs:
Izvērtēt saindējušā cilvēka veselības stāvokļa nopietnību.

Kompetences

Studenti spēs izmantot iegūtās kompetences par akūto eksogēno intoksikāciju riska faktoriem, epidemioloģiju, par akūta toksikoloģiskā pacienta tūlītējas medicīniskās palīdzības apjomu, saistot to ar konkrēto klīnisko situāciju.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Klīniskā farmācija, FFMp1MaģistrsObligāts