Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Oļegs Sabeļņikovs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:AURK_012LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Oļegs Sabeļņikovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Indulis Vanags
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 32. korpuss, arkatrsu[pnkts]lv, arkatrsu[pnkts]lv, +371 67069452
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)5Kopā nodarbību kontaktstundas15
Kopā kontaktstundas15
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
cilvēka anatomijā, fizioloģijā un bioloģijā vidusskolas kursa apjomā, kā arī farmakoloģijā, bioķīmijā un pirmajā palīdzībā.
Mērķis:
iemācīt studentiem enterālās un parenterālās barošanas pamatprincipus smagu pacientu aprūpē, klīniskās toksikoloģijas pamatzināšanu apguve.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vielmaiņas īpatnības konvencionālās badošanās laikā un pēcagresijas fāzē, malnutricījuNodarbības1.00klīniskā bāze
2Enerģētiskā un plastiskā substrāta nodrošinājums, enterālā un pārenterālā barošana, tās komponenti, biežākās komplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Normālais ūdens, elektrolītu, mikroelementu, vitamīnu, olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku patēriņš diennaktī un tā nodrošināšana ar enterālo un parenterālo barošanu.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Toksikoloģijas teorētiskie pamati: epidemioloģija, saindēšanās mehānismi, biežākās izpausmes, diagnostikas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Saindēšanās gadījumu vispārīgie ārstēšanas principi, prognoze un iespējamās sekas; neatliekamā palīdzība un toksisko vielu eliminācijas metodes. Saindēšanās ar biežāk sastopamām toksisko vielu grupām.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Rekomendētā materiāla apguve ar prezentāciju sagatavošanu
Vērtēšanas kritēriji:
Daudzatbilžu tests un situāciju uzdevumi
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students pratīs raksturot vielu maiņas īpatnības konvencionālās badošanās laikā un pēcagresijas fāzē, malnutricīju, enerģētiskā un plastiskā substrāta nodrošinājumu, enterālo un pārenterālo barošanu, tās komponentiem, biežākām komplikācijām, normālo ūdens, elektrolītu, mikroelementu, vitamīnu, olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku patēriņu diennaktī, toksikoloģijas teorētiskus pamatus: epidemioloģiju, saindēšanās mehānismiem, biežākām izpausmēm, vispārīgiem ārstēšanas pamatprincipiem, saindēšanās iespējamām sekām un prognozi, toksisko vielu paātrinātās eliminācijas metodēm.
Prasmes:Students pratīs sastādīt enterālās un pārenterālās barošanas formulas dažādām pacientu grupām.
Kompetences:Students būs kompetents pielietot enterālās/parenterālās barošanas metodes atbilstoši konkrēta pacienta un klīniskās situācijas īpatnībām, kā arī būs kompetents par toksikoloģijas teorētiskajiem pamatiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1I.Vanags, A.Sondore. Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2008. (ISBN 978-9984-26-388-5)
2V.Liguts. Toksikoloģijas rokasgrāmata. Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, 2001 (ISBN 978-9984-26-038-9)
3V. Liguts. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. Riga: Medicīnas apgāds, 2008
Papildus literatūra
1D.S. Seres et al. Nutrition Support for the Critically Ill. Springer International Publishing, 2016 (ISBN 978-3-319-21830-4)
2R. Rajendram. Diet and Nutrition in Critical Care. Springer, 2015 (ISBN 978-1-4614-7837-9)
3J.L.Vincent et al. Textbook of Critical Care. 6th ed. Elsevier, 2015. (ISBN-13: 978-1437713671)
Citi informācijas avoti
1http://www.espen.org/
2https://www.nutritioncare.org/