Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Morfoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ilva Duļevska
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Zinātnes nozare:Medicīna; Anatomija

Mērķis

Studentiem vajadzētu iegūt zināšanas par anatomisko struktūru (orgānu, asinsvadu, nervu) topogrāfiju, to ārējiem un iekšējiem orientieriem, slimību attīstības mehānismiem un komplikācijām klīniskā aspektā. Apgūt zināšanas par antropoloģijas vēsturi pasaulē un Latvijā.

Priekšzināšanas

Obligātā studiju kursa „Cilvēka anatomija t.sk. preparēšanas kurss” programma. Anatomija un bioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs aprakstīt cilvēka ķermeņa orgānu, asinsvadu, nervu atrašanās apvidu (vietu) attiecības pret skeletu (kauliem), attiecības pret apkārtējiem orgāniem, to ārējo projekciju cilvēka ķermenī, asinsvadu funkcijas, nervu blokādes, smadzeņu starpapvalka dobumu funkcijas un anestēzijas vietas. Studiju kursa apguves rezultātā students spēs nosaukt un aprakstīt svarīgāko somatometrisko punktu novietojumu un noteikšanu uz cilvēka ķermeņa; novērtēs un salīdzinās cilvēka ķermeņa proporcijas vai atsevišķu tā daļu savstarpējās attiecības, izmaiņas un tendences dažādos vecuma periodos, dzimuma un etniskajās grupās; izklāstīs pareizas stājas un atsevišķu antropometrisko mērījumu (gareniskie izmēri, šķērsizmēri, apkārtmēri, taukaudu kroku biezums) nozīmi, nosauks tos ietekmējošos faktorus; definēs dažus ķermeņa proporciju indeksus un formulēs to aprēķinus.

Prasmes

Studenti varēs atrast un parādīt orgānus, asinsvadus un nervus uz cilvēka līķa, to projekciju cilvēka ķermeņa ārējā virsmā, varēs atrast un demonstrēt asinsvadu funkcijas, nervu blokādes, anestēzijas vietas, spēs integrēt topogrāfiskās anatomijas zināšanas klīnikā, spēs strādāt ar speciālo literatūru. Students mācēs noteikt galvas un ķermeņa somatometriskos punktus, izmērīt ādas taukaudu krokas, noteikt plantogrammas parametrus un atsevišķus ķermeņa proporciju indeksus.

Kompetences

Studenti spēs izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmīgi izskaidrojot un demonstrējot dažādas anatomiskās struktūras un to topogrāfiju dabīgajos preparātos un uzskates līdzekļos. Studenti spēs izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmīgi izskaidrojot un demonstrējot dažādus somatometriskos punktus, aprēķinās ķermeņa proporciju indeksus.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsIerobežota izvēleIlva Duļevska
Medicīna4MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna3MaģistrsIerobežota izvēle