Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilona Zariņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Sniegt zināšanas un veicināt izpratni par transkulturālas aprūpes pieeju, attīstīt informācijas savākšanas un problēmsituāciju risināšanas prasmes.

Priekšzināšanas

Filozofija un medicīnas ētika, propedeitika, ievads bibliotēkas lietošanā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs pamatot transkulturālas aprūpes teoriju un raksturot transkulturālas aprūpes novērošanas modeli, aspektus, kas svarīgi pacientu aprūpē un māsas/vecmātes lomu tajā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs novērot atšķirības, savākt infomāciju, analizēt to, formulēt, pamatot un risināt transkulturālas aprūpes problēmas.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti attīsta kompetenci: veikt pacientu situācijas aprakstu un formulēt aprūpes problēmas, ņemot vērā starpkultūru veselības aprūpes kontekstu, integrējot un lietojot situācijai atbilstošas prasmes, zināšanas, attieksmi.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF2BakalaursObligātsIlona Zariņa