Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Andris Jumtiņš

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.07.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ORTK_002LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; OrtopēdijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andris Jumtiņš
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ortopēdijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Andris Jumtiņš
Kontaktinformācija:Rīga, Duntes iela 22, 1. korpuss, ortopedkatatrsu[pnkts]lv, ortopedkatatrsu[pnkts]lv, +371 67399345, +371 67399353, +371 67399254
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka normālā anatomija, fizioloģija, aseptika un antiseptika, desmurģija, propedeitika.
Mērķis:
Programmas mērķis ir nodrošināt studējošajam iespējas apgūt zināšanas un izpratni par cilvēka balsta un kustību aparāta saslimšanām, iegūtām un iedzimtām deformācijām, traumām, to patoģenēzi, izcelšanās iemesliem, diagnostiku, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem, kā arī aprūpi indivīda, ģimenes un sabiedrības kontekstā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Traumatisms kā sociāla problēma. Mehāniska trauma. Ortopēdijas vēsture. Kaula lūzumu veidi, to ārstēšanas metodes.Lekcijas1.00auditorija
2Deformējošie osteoartrīti. Diagnostika. Ārstēšanas pamatprincipi. Ergoterapijas uzdevumi.Lekcijas1.00auditorija
3Politrauma. Iegurņa kaula lūzumi. Diagnostika, ārstēšanas principi, sarežģījumi. Ergoterapijas uzdevumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Augšējās ekstremitātes biežāk sastopamās traumas un saslimšanas. Diagnostika, ārstēšanas principi, iespējamie sarežģījumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Apakšējās ekstremitātes biežāk sastopamās traumas un saslimšanas. Diagnostika, ārstēšanas principi, iespējamie sarežģījumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Mugurkaula traumas un saslimšanas. Diagnostika, ārstēšanas principi, iespējamie sarežģījumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgais darbs ar traumatoloģijas-ortopēdijas speciālo literatūru, interneta resursiem un e-studiju materiāliem.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: katrā nodarbībā kontroldarbs, akumulētā ieskaite nodarbību cikla noslēgumā (atkarībā no zināšanām vērtējums – ieskaitīts/neieskaitīts).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pabeidzot studijas ortopēdijā students mācēs: - atpazīt un aprakstīt kaulu, locītavu un mīksto audu biežāk sastopamo slimību un traumu veidus, iemeslus un etiopatoģenēzi; - izskaidrot un pamatot ārstēšanas pamatprincipus; - uzskaitīt blaknes; - novērtēt prognozi.
Prasmes:Students pratīs: - ievākt pacienta anamnēzi; - veikt izmeklēšanu; - noteikt diagnozi; - sastādīt papildus izmeklēšanas un ārstēšanas plānu.
Kompetences:Studējošais būs sagatavojies patstāvīgam darbam ar ortopēdiskiem pacientiem ergoterapeita praksē, kā arī spēs turpināt tālākizglītību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Andris Jumtiņš,,Traumatoloģija un ortopēdija",RSU 2016.
Papildus literatūra
1Ronald McRae „Orthopaedics and Fractures” Churchill Livingstone, 2008.
2David J.Dandy, Dennis J.Edwards „Essential Orthopaedics and Trauma”, 2009.
3David J. Magee “Orthopaedic Physical Assessment” Fourth edition. Saunders, 2006.
4A.Lācis, G.Lācis “Augšējās ekstremitātes un pleca joslas kaulu lūzumi.” Jāņa Rozes apgāds. Rīga. 2007.
5R.Jakušonoka, H.Jodzeviča, R.Gibners “Transporta imobilizācija. Pārsēji. ”Rīga. 2008.Rīga. MULTINEO
6M. Savicka “Apdeguma trauma” Rīga. Nacionālais apgāds. 2004.
7L.Ejubs, A.Peredistijs ”Slimību sindromu, testu un muskuloskeletālu bojājumu eponīmiskā vārdnīca” Rīga, 2006, Nacionālais apgāds.
Citi informācijas avoti
1AO Foundation Home www.aofoundation.org/ -
2American Academy of Orthopaedic Surgeons – AAOS www.aaos.org/
3The Journal of Bone & Joint Surgery | Home jbjs.org/
4Mayo Clinic www.mayoclinic.com/
5Osteoarthritis - Arthritis Foundation www.arthritis.org › Diseases
6www.instantanatomy.net
7www.anatomyatlases.org/